Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte de dinamització comunitària bohio

Projecte de dinamització comunitària bohio 2009-2010. República Dominicana

OBJECTIUDefinir un grup de joves dominicans amb la finalitat que aquests desenvolupin projectes comunitaris. Realitzar un acostament a joves líders de les diferents comunitats. Formar el grup de joves (equip motor) i cohesionar-lo. Definir uns objectius conjunts dins el grup.
SOL·LICITANTIrene Vila Casas
CONTACTEIrene Vila Casas
CORREU ELECTRÒNICirene0487@hotmail.com
CONTRAPARTGramiss
UBICACIÓRepública Dominicana
FINANÇAMENTProjecte - 3.100€; Mobilitat: 2.450€ (4 estudiants de la FEP)