Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Fisioteràpia a Nicaragua. Estelí. Nicaragua

Fisioteràpia a Nicaragua. Estelí. Nicaragua

OBJECTIU:Col·laborar amb el tractament de les persones i famílies amb discapacitats. Millorar els serveis dels centres on assistirem tant econòmicament com professionalment. Ensenyar tècniques als educadors del centre com també als familiar perquè tinguin més eines i recursos a l'hora de treballar amb els nens. Ensenyar exercicis que puguin integrar dins del seu funcionament diari, i els hi aporti més qualitat de vida.
SOL·LICITANT:Núria Palomeras Duran
CONTACTE:Escola Univesitaria Garbí
CORREU   ELECTRÒNIC:pipitaires@gmail.com
CONTRAPART:Associación de padres de familia con hijos discapacitados, Los Pititos
UBICACIÓ:Estelí (Nicaragua)
FINANÇAMENT  UdG:Projecte - 1.070,40€;  Mobilitat - 2.975€ (5 estudiants de l'EF Garbí i 1 docent de l'EF Garbí) .