Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Por una región autónoma del Atlántico Norte

Por una región autónoma del Atlántico Norte, RAAN, libre de analfabetismo. Nicaragua

OBJECTIU:Declarar la RAAN Territori lliure d'analfabetisme el 23 d'agost de 2010. Alfabetitzar més d'un 95% del total de 111.726 persones illetrades de la RAAN. Editar una edició del mètode Yo, sí puedo en mískitu. Fer de l'alfabetització el motor de la reconstrucció dels municipis i comunitats encara afectats per l'huracà Fèlix, i sobretot que aquesta integri mesures en la producció d'aliments bàsics i necessaris per una alimentació equilibrada, la salut preventiva i el medi ambient. 
SOL·LICITANT:Joan Colomer Ribas
CONTACTE:Joan Colomer Ribas
CORREU ELECTRÒNIC: jcolome2@xtec.cat
CONTRAPART:Asociación Educación Popular Carlos Fonseca Amador (Nicaragua) 
UBICACIÓ:Nicaragua 
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 15.700 €