Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Voluntariat ambiental

Voluntariat ambiental


 

 
 

Està constituït per aquelles iniciatives que es desenvolupen de forma altruista, lliurement i sense ànim de lucre, amb accions directes o indirectes per a la millora ambiental i la conservació dels recursos naturals en el marc de l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible.

Des de la UdG, l'Oficina Verda és l'encarregada de portar a terme aquestes actuacions.

L'Oficina de Cooperació de la UdG, és la que organitza els cursos de voluntariat ambiental.