Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Voluntariat social

Voluntariat social

Els destinataris són les persones o col.lectius amb alguna característica que dificulta la seva plena integració i el seu benestar social: persones amb disminució, malaltes, que han patit maltractaments o violència de gènere, en situació de pobresa, privades de llibertat... totes elles amb possible patiment d'exclusió social.

Actualment, des de la UdG es promou: