Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Voluntariat per a la cooperació

Voluntariat per la cooperació

Són les actuacions que es porten a terme a països en vies de desenvolupament o a zones del món desenvolupat que corren el risc de quedar en situació d'exclusió o marginalitat.  Aquestes actuacions, a la UdG,  comporten el treball humanitari en els àmbits descrits en el document marc de cooperació de la UdG, així com
la denúncia, sensibilització i formació sobre les causes que generen la pobresa, l'explotació, així com de tots aquells factors que atempten  contra els Drets Humans reconeguts de manera universal.

Des de la UdG s'impulsa el voluntariat per a la cooperació des dels projectes prioritaris, els ajuts de cooperació per al desenvolupament  i les activitats de sensibilització i formació.

També podeu consultar les actuacions que es porten a terme des de CEDRE a les comarques gironines.