Aula de Formació Sènior +50

Presentació

Contacte

Formació Sènior + 50

Edifici CIAE Mapa / Map
C. Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dra. Marta Ministral i Masgrau

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

De dilluns a dijous de 9,30 a 16h.

Divendres de 9,30 a 14h.

Altres hores a convenir

 

 

Presentació

Benvinguts a la pàgina web de l'AULA DE FORMACIÓ SÈNIOR +50, 

un àmbit de la UdG dirigit a les persones més grans de 50 anys que volen seguir formant-se al llarg de la vida en el marc universitari. 

 

Tenim per lema: APRENDRE, GAUDIM APRENENT


L'allargament de l'esperança de vida, les jubilacions anticipades, els avenços en assistència social i en salut fan que el col·lectiu de les persones més grans de 50 anys sigui molt significatiu en la societat d'avui i no només en nombre sinó també en qualitat de vida.

Aquesta realitat ha afavorit la sensibilització social progressiva i més gran cap a les necessitats, condicions de vida i expectatives de les persones grans, al mateix temps que aquestes persones són més cultes, més vitals, més actives, més implicades socialment i amb més predisposició per a la formació.

D'altra banda, ja fa algunes dècades s'ha anat consolidant, tant en les institucions educatives com en la societat en general, un nou sentit de la formació. Parlem de la formació al llarg de tota la vida, amb una nova concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no solament en termes d'utilitat o de productivitat sinó especialment com a eixos per al desenvolupament personal, el compromís cívic i l'exercici de la convivència.

En aquest doble procés de consolidació de la sensibilització social en tot allò que afecta les persones grans i de la formació continuada com a argument vital per al desenvolupament de la persona i de la societat, la institució universitària no hi ha restat aliena. La Universitat de Girona vol ser fidel a l'esperit del seu nom (universitat com a sinònim d'universalitat) i al compromís que implica un dels seus objectius fonamentals (la formació). També vol ser la font que assedolli la set de saber d'aquells que busquen amb la seva curiositat d'esperit la manera de donar sentit a la seva vida i vol adequar-se als canvis de la societat actual i del futur, responent a les exigències ineludibles de democratització. 


Per tot això, des de l'Aula Sènior +50 hem planificat accions cap a nous espais i nous col·lectius susceptibles de formació, com el de la gent més gran de 50 anys, que fins fa poc no hi tenien lliure accés ni l'elecció de ser o no examinats.  

Des del curs 1991-92, la Universitat de Girona s'ha anat implicat en activitats relacionades amb la formació universitària de la gent gran. Inicialment, ho va fer amb les AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN de Girona, per a prosseguir, mitjançant conveni respectiu amb cada entitat de Formació Permanent, amb les Aules de Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols. Des de llavors ha continuat organitzant cursos i seminaris de formació per a persones grans, per iniciativa pròpia o amb conveni amb altres institucions. 

Des del curs 2005-2006, s'ofereix també formació per a més grans de 50 anys amb un programa propi més arrelat a la dinàmica universitària, amb una organització més acadèmica i amb l'incentiu de la relació intergeneracional. Aquest programa, per intenció del Rector, ha passat a denominar-se Programa JOSEP TORRELLAS, en memòria de qui en va ser el seu introductor a la Universitat de Girona.  

Enguany, aquest curs 2014-2015, encetem una nova oferta formativa amb el programa ACTUALITZA'T que permetrà a l'estudiant conèixer els aspectes més actuals que es tracten en gairebé totes les matèries que s'imparteixen a la nostra universitat, al mateix temps que en farà un repàs combinant teoria i pràctica. 


En definitiva, la Universitat de Girona, com a membre fundacional del Consell Interuniversitari d'AFOPA, que agrupa totes les universitats catalanes implicades en les Aules d'Extensió Universitària, i de l'AEPUM, que és l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, està en contacte permanent amb altres universitats catalanes, espanyoles i europees per atendre obertament les inquietuds, aspiracions, necessitats i demandes dels estudiants més grans de 50 anys que volen gaudir aprenent. 


Us convidem a llegir els plans formatius i a apropar-vos sense compromís al nostre despatx on us explicarem amb més detall i calma els programes que us oferim.  


Marta Ministral i Masgrau

Aula Sènior +50

 

 

 

 

 

Notícies

Cloenda
Els estudiants “sènior” de la UdG acomiaden el curs amb les paraules de Joan Manuel del Pozo
El professor de filosofia ha parlat sobre “El camí de la felicitat o la felicitat del camí” en un acte institucional on s’han repartit diplomes als alumnes que fa cinc i deu anys que estudien a l’Aula de Formació Sènior +50 de la Universitat de Girona.
19/05/2016