Organismes especialitzats en la promoció de la igualtat i el marc jurídic de les polítiques d'igualtat per raó de sexe: implicacions per a les administracions locals

Programa

Contacte

Centre de Documentació Europea
Directora: Mariona Illamola
Responsable: Eva Monge
Biblioteca Montilivi Edifici 2
Universitat de Girona, Campus Montilivi
E-17071 Girona (Spain)
Telf: (34) 972418218