Estudia a la UdG

Descripció de l'estudi


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Orienta't en 5 minuts

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (2017-2018)

Dades generals
Nom de l'estudi: Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits europeus: 240
Títol a què dóna dret: Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona
Centre docent: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places: 100
Última nota de tall: Notes de tall de primera assignació 2016 Document en format PDF 
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.657 euros. Vegeu Informació de preus

Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Vull estudiar Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Perquè és un grau que em proporcionarà una formació adequada en economia i en organització de l'empresa i em capacitarà per desenvolupar correctament qualsevol tasca de direcció empresarial.

Perquè és una titulació que m'obrirà les portes al món del treball i perquè el nivell d'atur per als titulats en aquesta carrera és molt baix.


Em convé saber...

El jovent amb interès en la direcció d'empreses o en la comprensió del funcionament de l'economia en general encaixa en el perfil del grau en ADE. Recomanem que l'optativitat del batxillerat s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Objectius formatius

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses permet accedir a la professió d'economista. Per tant, capacita tant per a l'exercici lliure de la professió com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió i direcció d’empreses des d’una formació multidisciplinària i amb un èmfasi especial en l’anàlisi econòmica. Al mateix temps, l’instruirà perquè sigui capaç d’analitzar situacions empresarials complexes i de prendre decisions en un entorn econòmic canviant.Com puc accedir-hi?
Requisits d'accés
 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.
Altra informació d'accés

Tindré sortides professionals?

Les sortides professionals més freqüents d'aques­ta titulació són: direcció d'empreses en qualsevol de les seves àrees funcionals, consultoria, auditoria, administració d'ens públics, economista de l'Estat.


I si vull continuar estudiant?

La UdG proposa un ampli programa de màsters amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball.

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, que té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior, imparteix màsters, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats postgraduals en tots els camps del coneixement.


Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament d’Economia

  Departament d’Empresa

  Departament de Dret Privat

  Departament de Dret Públic

  Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte


  Pla d'estudis
  Pla d'estudis
  ESTRUCTURA PER CURSOS I MÒDULS

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.

  Abreviatures de tipus de mòduls o requisits: B = formació bàsica; OB = obligatori; OP = optatiu; PE = pràctiques externes; TFG = treball de fi de grau

  1r Curs2n Curs3r Curs4t Curs
  AL LLARG DE LA CARRERA CAL SUPERAR ELS REQUISITS SEGÜENTS