If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Programme description


Positive accreditation from AQU Catalunya

Choose an option:

27485Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)7627ca-ES<em>Formaci&oacute; de base equilibrada en diferents &agrave;mbits: enginyeria de processos, ci&egrave;ncia de materials, gesti&oacute; i control de qualitat. Hi ha un ambient molt proper professor-alumne a causa del car&agrave;cter giron&iacute; i el nombre d&rsquo;alumnes per curs.</em>27485Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)7727es-ES27485Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)7827en-US28485Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)7928ca-ES<em>La Universitat de Girona i en concret la Polit&egrave;cnica no t&eacute; res a envejar a altres universitats catalanes/espanyoles. &Eacute;s m&eacute;s, comptem amb unes instal&middot;lacions de primer nivell i amb una atenci&oacute; molt m&eacute;s personalitzada que en altres universitats. Aix&ograve; suposa con&egrave;ixer millor als alumnes amb la conseq&uuml;ent millora/optimitzaci&oacute; de la qualitat de l'ensenyament.</em>28485Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)8028es-ES28485Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)8128en-US29485Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)8229ca-ES<em>Valoro molt positivament el fet de poder fer un Erasmus durant l&rsquo;&uacute;ltim any de la carrera, i a m&eacute;s a m&eacute;s en un pa&iacute;s com UK .<br /> Les sortides professionals que t&eacute; el grau en enginyeria qu&iacute;mica tenen un gran inter&egrave;s per mi. I a m&eacute;s a m&eacute;s, em van agradar les assignatures que vaig cursar durant la carrera.</em>29485Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)8329es-ES29485Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)8429en-US30485Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)8530ca-ES<em>Estudiar a la UdG m&rsquo;ha proporcionat els coneixements necessaris per entrar a la industria farmac&egrave;utica. Gr&agrave;cies a la oferta de pr&agrave;ctiques al entorn laboral he pogut posar en pr&agrave;ctica i expandir els coneixements adquirits i finalment trobar la feina desitjada.</em>30485Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)8630es-ES30485Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)8730en-US

Orienta't en 5 minuts

Bachelor's degree in Chemical Engineering (2017-2018)

General information
Name of the programme: Bachelor's degree in Chemical Engineering
Branch of knowledge: Engineering and architecture
Duration: 4 years
ECTS credits: 240
Exit degree: Bachelor's in Chemical Engineering from the University of Girona
Faculty or school Polytechnic School
Number of places: 40
Final cut-off mark: 2016 first round cut-off marks PDF document 
Approx. first-year registration fee: 2513 euros. See Information about fees.
Website: http://politecnica.udg.edu/enginyeria-quimica
Other informations: Monitoring indicators | Quality system | Tutorial plan

Teaching staff
List of UdG teaching staff members who teach classes in the current year

  Department of Business Administration, Management and Product Design

  Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology

  Department of Computer Architecture and Technology

  Department of Computer Science, Applied Mathematics and Statistics

  Department of Electrical, Electronic and Automatic Engineering

  Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

  Department of Physics

  Without departmental affiliation


  Curriculum
  Curriculum
  27485Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)7627ca-ES<em>Formaci&oacute; de base equilibrada en diferents &agrave;mbits: enginyeria de processos, ci&egrave;ncia de materials, gesti&oacute; i control de qualitat. Hi ha un ambient molt proper professor-alumne a causa del car&agrave;cter giron&iacute; i el nombre d&rsquo;alumnes per curs.</em>27485Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)7727es-ES27485Marc Delgado Aguilar (any de graduació: 2013)7827en-US28485Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)7928ca-ES<em>La Universitat de Girona i en concret la Polit&egrave;cnica no t&eacute; res a envejar a altres universitats catalanes/espanyoles. &Eacute;s m&eacute;s, comptem amb unes instal&middot;lacions de primer nivell i amb una atenci&oacute; molt m&eacute;s personalitzada que en altres universitats. Aix&ograve; suposa con&egrave;ixer millor als alumnes amb la conseq&uuml;ent millora/optimitzaci&oacute; de la qualitat de l'ensenyament.</em>28485Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)8028es-ES28485Arnau Vidal Minobis (any de graduació: 2013)8128en-US29485Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)8229ca-ES<em>Valoro molt positivament el fet de poder fer un Erasmus durant l&rsquo;&uacute;ltim any de la carrera, i a m&eacute;s a m&eacute;s en un pa&iacute;s com UK .<br /> Les sortides professionals que t&eacute; el grau en enginyeria qu&iacute;mica tenen un gran inter&egrave;s per mi. I a m&eacute;s a m&eacute;s, em van agradar les assignatures que vaig cursar durant la carrera.</em>29485Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)8329es-ES29485Helena Matabosch Coromina (any de graduació: 2013)8429en-US30485Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)8530ca-ES<em>Estudiar a la UdG m&rsquo;ha proporcionat els coneixements necessaris per entrar a la industria farmac&egrave;utica. Gr&agrave;cies a la oferta de pr&agrave;ctiques al entorn laboral he pogut posar en pr&agrave;ctica i expandir els coneixements adquirits i finalment trobar la feina desitjada.</em>30485Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)8630es-ES30485Gerard Marés Martínez (any de graduació: 2014)8730en-US
  YEAR AND MODULE STRUCTURE

  Note: This section shows the complete structure of the curriculum. Clicking on each module or requirement of the curriculum, you get a list of all subjects related to the module or requirement, not the subjects offered in a particular year. To see the offer of subjects refer to the registration guide of the current academic year.

  (Type of modules: B = basic training; OB = obligatory; OP = optional; PE = external practicals; TFG = final degree project)

  1st Year2nd Year3rd Year4th Year
  DURING THE COMPLETION OF THE PROGRAMME OF STUDIES IT IS NECESSARY TO MEET THE FOLLOWING REQUIREMENTS: