Llengües a la UdG

Català

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret - nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h i
els dimarts a la tarda de 15.30 a 16.45 h

TANCAT del 8 al 17 d'abril 2017

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Exàmens oficials CATALÀ

EXÀMENS OFICIALS DE CATALÀ DE NIVELL DE SUFICIÈNCIA (C1) I DE NIVELL SUPERIOR (C2) DE LA CIFALC 

Adreçats a aquelles persones que han fet o estiguin fent un curs d'algun d'aquests nivells al Servei de Llengües Modernes

 

CONVOCATÒRIA DE JUNY 2017          Inscripcions del 8 al 19 de maig

Informació general, calendari i procediment de matriculació

 

» Calendari de les provesnivell C1 proves escrita i oral, dissabte 10 de juny, de 9 a 14 h.

    Nivell C2 prova escrita: dissabte 10 de juny, de 9 a 14 h /  prova oral: divendres 9 de juny, horari i lloc per determinar

» Lloc de realització: totes les proves del dissabte 10 de juny les farem a la Facultat d'Econòmiques - Campus de Montilivi

» Publicació de resultats: 28 de juny, a partir de les 12 h, en aquesta pàgina web

» Sol·licitud de revisió d'examen: del 28 de juny al 5 de juliol

» Revisió d'exàmens: 10 de juliol, al matí

» Certificats: a partir del 20 de juliol

» Preus: estudiants, PDI i PAS de la UdG: 50 €      /      Altres col·lectius i persones externes: 75 €

» Sistema de pagament: ingrés bancari al número de compte que us donarem en el moment de la matrícula

» Procediment de matriculació: el podreu consultar a partir del 8 de maig

» Preguntes més freqüents


Propera convocatòria: febrer 2018


Enllaços d'interès:

. Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català

. Acreditació del coneixements del català en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya