Llengües a la UdG

Alemany

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h i
els dimarts a la tarda de 15.30 a 16.45 h

TANCAT del 8 al 17 d'abril 

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
Tel: 972 41 98 35

Francès: Beatriz Sánchez

Alemany: Dankmute Pohl
Tel: 972 41 97 31

Català: Mar Anton
Tel: 972 41 88 21

Enllaços

Exàmens oficials ALEMANY

Certificat CLUC d'Alemany B2

El CLUC B2 és el certificat de llengües de les dotze universitats de Catalunya. Està aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE.

La propera convocatòria d'exàmens serà la de juny 2017 (matrícula al maig). La UdG no l'oferirà, però si en sou estudiants, PAS o PDI, i esteu interessats a obtenir l'acreditació del nivell B2 d'alemany, podeu consultar aquí les universitats que la tenen programada. Us podeu inscriure a qualsevol d'elles amb les mateixes condicions amb què ho faríeu a la UdG.


» Descripció de l'examen, models de proves i criteris d'avaluació

» Preguntes més freqüents