Llengües a la UdG

Preus

Contacte

Servei de Llengües Modernes
Universitat de Girona
Campus de Montilivi
Facultat de Dret, nivell 0
17003 Girona
llengues@udg.edu 

Horari atenció públic
de dilluns a divendres de 9.30 a 13.45 h i
els dimarts a la tarda de 15.30 a 16.45 h

TANCAT del 8 al 17 d'abril 2017

On som
Segueix-nos


Secretaria
Tel: 972 41 82 64
llengues@udg.edu

Correccions-traduccions
Tel: 972 41 98 34
suport.linguistic@udg.edu

Intercanvis lingüístics
Tel: 972 41 98 34
intercanvis.llengues@udg.cat


Direcció
Andreu Pulido
Tel: 972 41 82 64
dir.llengues@udg.edu 


Responsables llengües

Anglès: Glòria Ferrer
gloria.ferrer@udg.edu


Francès: Beatriz Sánchez
beatriz.sanchez@udg.edu

Alemany: Dankmute Pohl
dankmute.pohl@udg.edu

Català: Mar Anton
mar.anton@udg.edu


Enllaços

Preus dels cursos del Servei de Llengües Modernes

CURS 2016-17

Sistema i condicions de pagament

 

 Tarifes per als membres de la comunitat universitària (estudiants de la UdG del curs 2016-17, PDI i PAS)
CURSOS
PREUS

Anglès, francès i alemany - cursos anuals de 90 hores

450 €

Francès i alemany - cursos anuals de 110 hores

560 €

Francès i alemany - cursos de 55 hores

280 €

Català tots els nivells (cursos semestrals)

165 €

Català A1 (nivell bàsic)

1a inscripció gratuïta, a partir 2a inscripció: 165 €

Català C1 (nivell de suficiència) per al PDI

Espanyol (cursos semestrals)

280 €

Xinès (curs semestral)

220 €

Intercanvis lingüístics

activitat gratuïta

Descompte per als estudiants de la UdG del curs 2016-17: sempre que la primera inscripció sigui a un curs anual d'anglès, francès o alemany s’aplicarà un 30% de descompte a l'import de la matrícula d’un segon idioma de durada anual que es faci el mateix any acadèmic. El dret al descompte es perdrà si l'estudiant decideix deixar un dels dos cursos. En aquest cas, haurà d'abonar el preu íntegre del curs no anul·lat.


Tarifes per als estudiants de la Fundació UdG: Innovació i Formació (amb matrícula vigent el curs 2016-17),  per als exalumnes de la UdG membres de l'Associació  UdG Alumni-PostScriptum, per als membres de les associacions vinculades a la UdG i per al personal del Parc Científic i Tecnològic. En tots els casos, en el moment de la matrícula, caldrà presentar un document que acrediti la pertinença al col·lectiu que permet la inscripció als cursos 

CURSOS
PREUS

Anglès, francès, alemany - cursos anuals

680 €

Anglès, francès i alemany - cursos de 55 h

340 €

  

 Tarifes per al personal de l’Ajuntament de Girona i de la Generalitat
CURSOS
PREUS

Anglès, francès, alemany - cursos anuals

820 €

Anglès, francès i alemany - cursos de 55 h

410 €

 

 Tarifes dels cursos oberts a tothom
CURSOS
PREUS

Català (cursos semestrals)

315 €

Espanyol (cursos semestrals)

315 €

Xinès (curs semestral)

290 €

Altres tarifes:
còpia de certificat = 27,27 €


Sistema de pagament dels cursos: domiciliació bancària.
Estudiants de la UdG: passarem la domiciliació al número de compte bancari que heu facilitat en el moment de fer la matrícula als vostres estudis a la UdG. Si el voleu canviar ens heu de portar algun document on constin les dades del nou compte.

Membres d'altres col.lectius i persones externes: en el moment de fer la inscripció al curs del Servei de Llengües, ens haureu de facilitar un número de compte bancari.

Fraccionament: els imports dels cursos anuals d'anglès, francès i alemany, iguals o superiors a 450 €, es podran fraccionar en dos pagaments: 1a domiciliació a partir del 20 d'octubre - 2a domiciliació, a partir del 20 de desembre 2016. No es poden fraccionar els imports dels cursos semestrals.

Les domiciliacions dels cursos de 2n semestre la farem a partir del 2 de març 2017. Aquests cursos tenen un pagament únic.


Els llibres i altres materials no estan inclosos en el preu dels cursos.

La manca de pagament dintre del període establert comporta l'anul·lació de la matrícula.

En cap cas no es retorna l'import si la persona inscrita no assisteix a les classes o decideix deixar el curs. Tampoc no es podrà guardar l'import abonat per pagar la matrícula de cursos d'un període posterior.