STR-Unitat d'Assessorament Estadístic

La UAE

Contacte

  STR

Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont (porta E)

Pic de Peguera, 15

17003 Girona

Coordenades GPS

41.967613, 2.836297

Correu electrònic

uae.str@udg.edu

natalia.adell@udg.edu

Telèfon

+34 680 778 844

Intern UdG: 9182

Presentació

La Unitat d'Assessorament Estadístic (fitxa en pdf)

 

La Unitat d'Assessorament Estadístic (UAE) forma part dels Serveis Tècnics de Recerca (STR) de la UdG, que engloben un total de cinc unitats que donen suport a diferents tècniques específiques.

 

La UAE es crea el març de 2009 amb l'objectiu de fomentar l'ús i el desenvolupament de recursos estadístics (realitzant estudis complets) i d’assessorar les persones que necessiten suport estadístic, sempre amb la finalitat d’aconseguir que l’estadística sigui utilitzada correctament i amb intel·ligència. 

 

La UAE neix com a conseqüència de l’interès demostrat pels grups de recerca de la UdG més vinculats a l’estadística —el Grup de Recerca d’Estadística i Anàlisi de Dades (GREAD) i el Grup de Recerca en Estadística, Economia Aplicada i Salut (GRECS)—, pels Serveis Tècnics de Recerca i també pels professors Dr. Emili García-Berthou (Institut d’Ecologia Aquàtica) i Dra. Eugènia Gras (Dept. de Psicologia, Àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament).

 

Actualment, la responsable de la Unitat d’Assessorament Estadístic és la Srta. Natàlia Adell. El Dr. Carles Barceló, membre del GREAD dóna suport en l'assessorament estadístic.Carles Pascual, Mariona Roige i Felipe Chiappe han donat suport a la unitat, mitjançant les beques BTI del Consell Social durant els cursos 2010, 2011 i 2012, respectivament.

 

                                                        

                                                            Natàlia Adell                                          Dr. Carles Barceló

                                                        Responsable UAE                                        Assessor UAE

 

Becaris BTI - Consell Social

                                                          

                            Felipe Chiappe                                Mariona Roige                                    Carles Pascual

                           Curs 2012-2013                               Curs 2011-2012                                 Curs 2010-2011