STR-Unitat d'Assessorament Estadístic

Assessorament estadístic

Contacte

  STR

Parc Científic i Tecnològic

Edifici Jaume Casademont (porta E)

Pic de Peguera, 15

17003 Girona

Coordenades GPS

41.967613, 2.836297

Correu electrònic

uae.str@udg.edu

natalia.adell@udg.edu

Telèfon

+34 680 778 844

Intern UdG: 9182

Assessorament estadístic

Assessoria

La Unitat d’Assessorament Estadístic dóna suport a tots els usuaris que necessiten aplicar tècniques estadístiques als seus projectes, per a la qual cosa utilitza el programari adient. La UAE resol dos tipus de consultes: l’assessorament puntual i la realització d'estudis.

 

  • Assessorament puntual Sèrie Temporal Temperatura Màxima Girona 

L’assessorament puntual metodològic s’inicia amb una entrevista amb la persona interessada on aquesta persona exposa l’estudi que vol fer o que està fent, i els dubtes estadístics que li sorgeixen. A partir d’aquí, se l'assessora puntualment de la metodologia que ha de seguir. Aquest assessorament es factura d'acord amb el nombre d’hores que s'ha invertit en la resolució de la consulta. En aquest cas, l’usuari és l'encarregat de fer tots els càlculs a partir de les orientacions i recomanacions que li ha proporcionat l’assessor estadístic.

 

  • Realització d'estudis

 

Aquest tipus de consulta inclou la realització d'estudis estadístics complets. En aquest cas, es fa una primera reunió on la persona interessada ha d'aclarir els objectius de l’estudi que vol dur a terme, la base de dades de què disposa, etc. A partir d’aquesta primera entrevista, la Unitat d'Assessorament Estadístic elabora un pressupost basat en el nombre estimat d'hores de treball que hi haurà de dedicar. Si el pressupost és acceptat, es duu a terme l'estudi.

 

Formulari de consulta

En qualsevol cas, és necessari omplir el formulari de consulta, de tal manera que en el termini màxim de dos dies hàbils un tècnic de la Unitat d'Assessorament es posa en contacte amb la persona que ha presentat la sol·licitud per proposar-li una data per fer una primera reunió (sense cap cost).