Mobilitat i intercanvi

De la UdG al món

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues mapa
17071 Girona


Outgoing
Anna de Puig
Phone: 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming
Raquel Solà
Phone: 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus Placements

Erasmus STA i STT
Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Opening hours for public:

Mon - Fri: 9:30-13:30

Tue: 15:30-16:45

July and August only mornings

 

De la UdG al món

ajuts

 

La mobilitat d'estudiants, PDI i PAS és possible gràcies als programes de mobilitat i d’intercanvi,  així com també als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat i que inclouen també ajuts per a persones amb necessitats especials.

 

Cal tenir present que no tots els ajuts són d'iguals característiques, com tampoc no és igual la seva finalitat. Trobareu aquesta informació en la descripció de cada ajut i també trobareu, en les fitxes dels diferents programes, els ajuts que podeu demanar.

 

Ull! Programes i ajuts comparteixen, de vegades, el mateix nom.