Plana personal

Universitat de Girona Plana personal de la Dra. Margarida Castañer Vivas
  • 972 418714
  • 972 418714
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17071 - GIRONA
    Despatx: SD2.228, SD2.220
 
Dra. Margarida Castañer Vivas

Departament: Geografia

Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional

Institut: Institut de Medi Ambient

Grup de recerca: Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental

Currículum abreujat

En el camp de la investigació i de l’exercici professional (vinculat a diferents administracions), s’ha especialitzat en temes d’ordenació del territori i urbanisme, treballant conjuntament amb altres professionals, en planejament urbanístic i regional. 

Ha dirigit i coordinat diferents projectes de recerca referents a la dimensió i el comportament de la xarxa urbana a Catalunya, al desenvolupament territorial local. 

Darrerament ha estudiat i analitzat processos de conflictes territorials i també ha començat a estudiar els processos de canvis territorials i desenvolupament loca en l’àrea transfronterera del Pirineu . 

Imparteix docència en el grau de Geografia, en el de Ciències Ambientals i en el màster de Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió.

Actualment dirigeix el màster en Canvi Ambiental: Anàlisis i Gestió; dirigeix el grup de recerca Anàlisi i planificació territorial i ambiental i és directora de la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG.