Oficina Universitat Empresa

Consell assessor

Contacte

Universitat de Girona

Campus de Montilivi

Mòdul 20-031

17003 Girona

Telf. 972 419 684

Fax. 972 419 687

oue@udg.edu

Horari atenció públic

Qui som 

Consell assessor

Establir un nexe entre les necessitats i les solucions, entre les recerques i la immediatesa, a partir de l’experiència, posada en comú, d’empreses i organitzacions, amb ponts de diàleg que fan efectiva la col·laboració.


El Consell

La Universitat de Girona impulsa la creació del Consell Assessor per al Foment de la Innovació i la Professionalitat, format per un grup reduït d’empresaris i personalitats de prestigi reconegut en els àmbits cultural, social i econòmic. La tasca principal del Consell serà reflexionar sobre aspectes destacats del futur de la Universitat de Girona i la seva interrelació amb l’entorn, assessorant la UdG en àmbits estratègics i rellevants.

Les finalitats principals del Consell són les següents:

  • L’assessorament i el consell expert a la UdG en els àmbits d’activitat universitària: formació, recerca científica, innovació i transferència.
  • La reflexió sobre el paper de la universitat atenent els nous contextos socials, culturals i econòmics.
  • La col·laboració en l’impuls de projectes destacats i emblemàtics per a la UdG i per a la societat.
  • La generació d’idees i el debat sobre la col·laboració Universitat-Empresa.

Funcionament i composició

Formaran part del Consell Assessor per al Foment de la Innovació i la Professionalitat persones destacades del món social, econòmic i cultural. Totes elles lideren empreses, institucions o projectes on la innovació i la recerca, la internacionalització i la millora continuada esdevenen aspectes claus de la seva gestió.

El Consell es reunirà, almenys, una vegada l’any.

Les reflexions i propostes que es generin al si del Consell seran traslladades als òrgans de govern de la UdG, que les analitzarà i en valorarà adequadament el possible desenvolupament.