Oficina Universitat Empresa

Enllaços d’interès

Contacte

Universitat de Girona

Campus de Montilivi

Mòdul 20-031

17003 Girona

Telf. 972 419 684

Fax. 972 419 687

oue@udg.edu

Horari atenció públic

Qui som 

Enllaços d’interès

Garantia Juvenil, àrea empreses

La Garantia Juvenil dóna suport i ajuts a les empreses per a la contractació de joves que compleixin els requisits del programa.


ACCIO

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 31 oficines arreu del món.


Programa de Clústers Catalunya


Associació Gironina d'Empresàries (AGE)

L'AGE és una associació empresarial i professional d'àmbit gironí, constituïda per a la coordinació, representació, gestió, foment i defensa de les dones empresàries i directives.


Cambra de Comerç de Girona

La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona és una Corporació de Dret Públic, creada l'any 1889, que la legislació vigent configura com a òrgan consultiu i de col•laboració amb les administracions públiques, i que està subjecta a la tutela de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.


Girona emprèn

Girona emprèn és el servei municipal de l'ajuntament de Girona de suport a la creació d'empreses.


Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEG)

L'Associació de Joves Empresaris de Girona va ser fundada l'any 1996 amb la intenció d'atendre les necessitats d'informació, finançament, formació, assessorament, investigació i perfeccionament de les empreses associades.


Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AijEC)


Catalunya Emprèn

Catalunya Emprèn és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que engloba, impulsa i promociona les actuacions públiques i privades de valor per a l’emprenedor, per al foment de l’emprenedoria, i per a la creació, el creixement i l’èxit de les empreses a Catalunya. 


Patronal de la petita i mitjana empresa i autònoms de Catalunya (PIMEC)

PIMEC és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya. PIMEC, una organització econòmicament independent, representa un model de patronal nou que, a través del seu suport a les micro, petites i mitjanes empreses, vol fer una contribució al país, que és el seu principal paper com a agent social i econòmic de Catalunya.


Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG)

L'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) és una associació professional d'empresaris dedicats a activitats relacionades amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació.


FOEG

La FOEG és un lobby empresarial que treballa per representar i defensar les empreses, organitzacions sectorials i gremis de les comarques gironines. Constituïda l' any 1987, és una organització de caràcter associatiu i sense ànim de lucre.


CECOT

La CECOT és una patronal multisectorial que promou i defensa els interessos de les empreses catalanes, oferint un servei innovador i de qualitat.