Mobilitat i intercanvi

DRAC Estudiants

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues mapa
17071 Girona


Outgoing
Anna de Puig
Phone: 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming
Raquel Solà
Phone: 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus Placements

Erasmus STA i STT
Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Opening hours for public:

Mon - Fri: 9:30-13:30

Tue: 15:30-16:45

July and August only mornings

 

DRAC Estudiants