Recerca a la UdG

Cerca de finançament

Contacte

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu 

  

Cerca de finançament

Quin tipus de finançament busques?

 

Públic

Subvencions, préstecs o incentius que provenen d’institucions de caràcter públic, estan condicionats a uns requeriments mínims per a ser sol·licitats i es basen en convocatòries anuals amb concurrència competitiva. Les institucions estatals que els gestionen són: CDTI, ACC10 i ENISA .

 

Privat

El podem classificar en les següents categories: 

 

  • Business angel: persona física que inverteix en l'empresa i que a més de la inversió, aporta gratuïtament a disposició de l'emprenedor les seves habilitats, experiència, xarxes relacionals i una part del seu temps. Exemples: IESE BA, BANC, ESADEBAN, EixTechnova
  • Crowdfunding: cooperació col·lectiva mitjançant donacions per finançar esforços i iniciatives d'altres persones o organitzacions. El crowdfunding pot ser usat per a molts propòsits, des d'artistes buscant suport dels seus seguidors, campanyes polítiques, finançament del naixement de companyies o petits negocis. Exemples: Kickstarter, Verkami, Lanzanos, Fandyu.
  • Capital risc: activitat financera consistent a aportar capitals a mitjà i llarg termini, però sense voluntat de permanència il·limitada, a empreses que presenten dificultats per accedir a altres fonts de finançament. L'objectiu és que amb l'ajuda del capital de risc, l'empresa augmenti el seu valor i una vegada madurada la inversió, el capitalista es retiri obtenint un benefici.
Concursos i Premis

Competicions entre iniciatives empresarials i /o tecnològiques per dur a terme el projecte. Normalment tenen una compensació econòmica o en espècies que s’atorga al guanyador i als classificats en les primeres posicions. Aquests són una iniciativa de finançament a curt termini i poden aportar prestigi al projecte.

 

Com treballem

Per dur a terme un projecte empresarial podem recórrer a diverses fons de finançament. Malauradament existeixen grans dificultats per accedir-hi, sobretot per aquelles empreses que inicien la seva activitat. Per això, des de la Unitat de Valorització de la UdG, entitat facilitadora TECNIO, analitzem en profunditat els projectes per tal d'informar als emprenedors sobre el gran ventall de possibilitats que podem trobar i quines s’adeqüen millor a les seves necessitats.

 

 
Finança el teu projecte

Si vols que analitzem el teu projecte per saber el finançament que s'adequa més a les teves necessitats, contacta amb nosaltres a través de valoritzacio@udg.edu i t'ajudarem.