Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Persones i contacte

UdGOITT  

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17071 GIRONA Enllaç al mapa de situació

Coordenades GPS
41.967613, 2.836297

Tel. 972 41 82 51
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Personal

Direcció

Helena Montiel Boadas
Cap de la OITT
Telèfon: 972 41 82 51
A/e: cap.oitt@udg.edu

Iolanda Homs Cano
Administració i gestió OITT
Telèfon: 972 41 82 51
A/e: iolanda.homs@udg.edu

Programes de Recerca

Núria Romans Alsina
Cap Secció Programes de Recerca
Telèfon: 676 608 026
Telèfon mòbil intern: 90 67
A/e: recercaoitt@udg.edu

Montse Vélez Berenguer
Ajuts i Beques per a la Formació de Personal Investigador
Telèfon: 972 41 80 24
A/e: bequesoitt@udg.edu

Noèlia Barreiro Colom
Ajuts de contractació d’Investigadors i suport a la secció
Telèfon: 972 41 80 24
A/e: bequesoitt@udg.edu

Maria Subirós Fernández
Ajuts UdG, Projectes, Infraestructures i Ajuts Complementaris
Telèfon: 972 41 97 46
A/e: recercaoitt@udg.edu

Maria Oliver Gruart
Ajuts de mobilitat, Altres Ajuts i suport a la secció
Telèfon: 972 41 80 24
A/e: recercaoitt@udg.edu
Programes Europeus

Montse Estopà Bagot
Cap Secció Programes Europeus
Telèfon: 972 41 97 45
A/e: european.office@udg.edu

Juanma Barroso Beltran
Gestor de projectes
Telèfon: 972 41 88 69
A/e: european.office@udg.edu

Adriana Grosu
Gestora de projectes
Telèfon: 972 41 88 69
A/e: european.office@udg.edu

Glòria Paradeda Bou
Suport a la secció
Telèfon: 972 41 88 69
A/e: european.support@udg.edu

Tractament de la informació

Mariló Graciano Almagro 
Gestió aplicació GREC
Telèfon: 972 41 96 09
A/e: suport.grec@udg.edu

Jordi Saperas Riera 
Tractament de dades 
Telèfon: 972 41 96 93
A/e: jordi.saperas@udg.edu

Unitat de Valorització
Mercè Pérez Escofet
Creació d'empreses i PPI
Telèfon: 972 41 89 03
A/e:
valoritzacio@udg.edu
 
Núria Frigola Corominas
Creació d'empreses
Telèfon: 972 41 89 65
A/e: valoritzacio@udg.edu

Ferran Lázaro Riol
Telèfon: 972 41 89 03
Marc Sabater Armengou
Telèfon: 972 41 89 02
A/e: valoritzacio@udg.edu
 
Edith Llobet Massons
Telèfon: 972 41 88 10
 
Gestió Econòmica
Isabel Armengol Niell
Cap Secció Gestió Econòmica R+D+i
Telèfon: 972 41 88 12
A/e: economiaoitt@udg.edu
 
Ester Sabrià Mestres
Gestió de projectes de recerca
Telèfon: 972 41 80 78
A/e: economiaoitt@udg.edu
 
Jordi Bruguera Batalla
RRHH de la recerca (contractació laboral i beques a c/de projectes i contractes art. 83) i retribucions art. 83
Telèfon: 972 41 88 12
A/e: rrhhoitt@udg.edu
 
Gerard Vila Torrent
Facturació activitat art. 83 i suport administratiu
Telèfon: 972 41 89 09
A/e: economiaoitt@udg.edu
 
Emma Gironès Cabrera
Gestió d’altres ajuts a la recerca
Telèfon: 972 41 80 78
A/e: economiaoitt@udg.edu
 
Eva Garriga Sostres
Gestió de projectes de transferència tecnològica
Telèfon: 972 41 96 89
A/e: economiaoitt@udg.edu
Divulgació científica

Íngrid Aznar Juncà
Responsable Unitat de divulgació científica 
Telèfon: 972 41 97 43
A/e: comunicaciorecerca@udg.edu

Cristina Valentí Ternero
Divulgació científica
Telèfon: 972 41 97 43
A/e: comunicaciorecerca@udg.edu