Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Persones i contacte

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17071 GIRONA Enllaç al mapa de situació

Tel. 972 41 82 51
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Personal

Direcció

Jordi Castanyer Bohigas

Cap de la OITT

Telèfon: 972 41 82 51

A/e:cap.oitt@udg.edu

 Iolanda Homs Cano

Administració i Gestió OITT

Telèfon: 972 41 82 51

A/e:iolanda.homs@udg.edu

Programes de Recerca

Teresa Roura Vilà

Cap Secció Programes de Recerca

Telèfon: 676 608 026

Telèfon mòbil intern: 90 67

A/e:recercaoitt@udg.edu

Montse Vélez Berenguer

Ajuts i Beques per a la Formació de

Personal Investigador

Telèfon: 972 41 97 44

A/e:recercaoitt@udg.edu

Maria Subirós Fernández

Ajuts UdG, Projectes, Infraestructures i Ajuts Complementaris

Telèfon: 972 41 97 46

A/e: recercaoitt@udg.edu

Maria Oliver Gruart

Ajuts de mobilitat, Altres Ajuts i suport a la secció

Telèfon: 972 41 80 24

A/e: recercaoitt@udg.edu

Programes Europeus

 

Montse Estopà Bagot

Cap Secció Programes Europeus

Telèfon: 972 41 97 45

A/e: european.office@udg.edu

Adriana Grosu

Gestora de projectes

Telèfon: 972 41 95 32

A/e: european.office@udg.edu

 

Olga Fullana Niell

Gestora de projectes

Telèfon: 972 41 83 15 - 972 41 95 46

A/e: european.office@udg.edu

Begoña Serra Eiroa

Gestora de projectes

Telèfon: 972 41 95 31

A/e: european.office@udg.edu

Glòria Paradeda Bou

Suport a la secció

Telèfon: 972 41 88 69

A/e: european.support@udg.edu

Tractament de la informació

 

Mariló Graciano Almagro

Gestió aplicació GREC

Telèfon: 972 41 96 09

A/e: suport.grec@udg.edu

Jordi Saperas Riera

Tractament de dades

Telèfon: 972 41 96 93

A/e: jordi.saperas@udg.edu

Unitat de Valorització

Mercè Pérez Escofet

Cap de la Unitat Valorització

Telèfon: 972 41 89 03

A/e: valoritzacio@udg.eduFerran Lázaro Riol

Tècnic de Valorització i Transferència

Telèfon: 972 41 89 03

A/e: valoritzacio@udg.edu

Marc Sabater Armengou

Tècnic de Valorització i Transferència

Telèfon: 972 41 89 65

A/e: valoritzacio@udg.edu 


Edith Llobet Massons

Tècnica Contractes i Convenis

Telèfon: 972 41 88 10

 

 

Gestió Econòmica

 

Isabel Armengol Niell

Cap Secció Gestió Econòmica R+D+i

Telèfon: 972 41 90 68

A/e: economiaoitt@udg.edu

 

Ester Sabrià Mestres

Gestió de projectes de recerca

Telèfon: 972 41 70 41

A/e: economiaoitt@udg.edu

 

Jordi Bruguera Batalla

RRHH de la recerca (contractació laboral i beques a c/de projectes i contractes art. 83) i retribucions art. 83

Telèfon: 972 41 88 12

A/e: rrhhoitt@udg.edu

 

Gerard Vila Torrent

Facturació activitat art. 83 i suport administratiu

Telèfon: 972 41 89 09

A/e: economiaoitt@udg.edu

 

Emma Gironès Cabrera

Gestió d’altres ajuts a la recerca

Telèfon: 972 41 80 78

A/e: economiaoitt@udg.edu

 

Eva Garriga Sostres

Tècnica Econòmica de projectes de transferència tecnològica

Telèfon: 972 41 96 89

A/e: economiaoitt@udg.edu

 

Noelia Barreiro Colom

Gestió de projectes de transferència tecnològica

Telèfon: 972 41 96 91

A/e: economiaoitt@udg.edu