Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Compromisos de qualitat

UdGOITT  

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17071 GIRONA Enllaç al mapa de situació

Coordenades GPS
41.967613, 2.836297

Tel. 972 41 82 51
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Compromisos de qualitat

Informar de manera àgil i adequada
  • Tenir a disposició dels nostres usuaris i usuàries un catàleg de serveis i productes actualitzat.
  • Informar de les novetats de recerca, transferència i innovació a través del Butlletí de recerca.
  • Informar puntualment els grups de recerca de la UdG dels avisos, convocatòries i ajuts que poden ser d’interès específic per a la seva línia d’investigació.
  • Informar puntualment totes les unitats i persones afectades dels canvis produïts en el procediment associat a la gestió econòmica de projectes.
Donar suport de manera eficient i personalitzada
  • Designar persones de referència de l’OITT a cada ajut relacionat amb la recerca de la UdG.
  • Atendre les consultes i demandes rebudes en un màxim de 48 hores.
  • Resoldre les consultes i demandes directament dependents de la UdG en un màxim d’una setmana.
Estar orientats a la satisfacció dels nostres usuaris i usuàries
  • Tenir a disposició dels nostres usuaris i usuàries una bústia electrònica de reclamacions i suggeriments de millora.
  • Respondre els missatges de la bústia de reclamacions i suggeriments de millora en un màxim de 48 hores.
  • Fer una enquesta anual de satisfacció als nostres usuaris i usuàries.