Recerca a la UdG

La recerca a la UdG

Contacte

Oficina Investigació i Transferència Tecnològica

Parc Científic i Tecnològic Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15 17071 GIRONA Enllaç al mapa de situació Tel. 972 41 82 51 Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address bustia.oitt@udg.edu

Programes de Recerca

Tel. 972 41 80 24
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address recercaoitt@udg.edu

Programes Europeus

Tel. 972 41 88 69
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address european.office@udg.edu

Gestió Econòmica

Tel. 972 41 89 09
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address economiaoitt@udg.edu

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu

Tractament de la informació i GREC

Tel. 972 41 96 09
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address suport.grec@udg.edu

La recerca a la UdG

L’activitat de recerca, transferència del coneixement i innovació a la Universitat de Girona es du a terme a través de més de 100 grups de recerca, vinculats a 22 departaments i 11 instituts de recerca. També hi juguen un paper important les càtedres, que promouen l'estudi i la recerca, i altres estructures com ara observatoris i laboratoris. El centenar de grups de recerca estan especialitzats segons àmbits de coneixement (científic, tecnològic, salut, humanístic o de les ciències socials). D'aquest grups, 40 estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 

La UdG també disposa dels Serveis Tècnics de Recerca i d'una biblioteca amb diferents seus i unitats. A través de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica, la UdG gestiona els ajuts i la difusió i concreció de la recerca en la societat

El Parc Científic i Tecnològic és on es concreta físicament la majoria aquesta col·laboració i transferència tecnològica.

En el marc de les polítiques estratègiques, la UdG participa en diversos Centres de Recerca del Programa CERCA de la Generalitat de Catalunya, entre ells l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, i l'Insitut d'Investigació Biomèdica de Girona.

La Universitat de Girona promou la formació d’investigadors a través d’un pla de beques propi que complementa els plans de beques de la Generalitat de Catalunya i de l’Administració estatal. L’organització de la recerca vetlla, així mateix, per assolir la recerca d’excel·lència i la internacionalització.

L'Arc de Recerca de la Universitat de Girona és l'entorn que engloba la investigació de la pròpia Universitat i també la dels centres participats, en col.laboració amb el Parc Científic i Tecnològic, el Consorci de les Humanitats i les Ciències Socials, els agents socials i les empreses.