EL CAMPUS DE L'AIGUA, L'ECOSISTEMA INNOVADOR DEL SECTOR DE L'AIGUA

Organitzadors

Contacte

Núria Frigola
Campus Aigua
Tel. 972 419 538
campus.aigua@udg.edu 

Organizadors

       

      

El Campus de l’Aigua de la Universitat de Girona és una plataforma relacional amb un clar plantejament market driven, que té per objectiu principal facilitar proactivament la relació entre les empreses/institucions del sector Aigua i la Universitat de Girona, sobre la base del contacte a priori i la promoció i manteniment d’una relació continuada a través d’una interlocució personalitzada i única amb la Universitat.

Si vols conèixer què et pot oferir el Campus Aigua visita  http://www.udg.edu/aigua

 
 

Inscriu-te a la Jornada