Institut d'Informàtica i Aplicacions
Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Convenis

Convenis

Relació de convenis, acords i contractes signats per l'ILCC amb altres institucions i organismes des de 2010CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GIRONA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES) PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CONCERT DE MÚSICA LÍRICA MEDIEVAL

El conveni signat el juny de 2015 entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l'organització d'actes de difusió de la cultura catalana medieval, en el marc de la commemoració del 750è aniversari del naixement de Ramon Muntaner i el congrés "Ramon Muntaner: Fets, dits i 'veres veritats' organitzat per l'ILCC i l'Ajuntament de Peralada.

Vegeu el conveniCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES) PER A LA PUBLICACIÓ AL PORTAL LLETRA DE LA UOC CONTINGUTS DE LITERATURA CATALANA DE L'EDAT MODERNA CREATS PEL GRUP DE LITERATURA DE L'EDAT MODERNA DE L'ILCC

L'addenda al conveni general entre la UOC i la Udg, signada el març de 2014, entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, té com a objecte regular la col·laboració en la creació i difusió per via digital de continguts sobre autors, corrents i característiques pròpies de la literatura catalana de l'Edat Moderna elaborats pel grup de Literatura de l'Edat Moderna de l'ILCC, que actualment no es troben a la xarxa.

Vegeu el document de l'acord
ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CÀTEDRA  DE JOAN VINYOLI DE POESIA CONTEMPORÀNIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el maig de 2013, la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra Joan Vinyoli, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra Joan Vinyoli. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

 

Vegeu l'acord
ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CÀTEDRA  DE PATRIMONI LITERARI MARIA ÀNGELS ANGLADA - CARLES FAGES DE CLIMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el febrer de 2013, la Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada - Carles Fages de Climent i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra de Patrimoni Literari, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu pressupost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra de Patrimoni Literari. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

Vegeu l'acord

 

 

ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I LA CÀTEDRA JOSEP PLA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el novembre de 2012, la Càtedra Josep Pla i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a la Càtedra Josep Pla, de manera que aquesta no hagi d'invertir part del seu presspost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a la Càtedra Josep Pla. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

 

Vegeu l'acord

 

 

ACORD INTERN DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA ENTRE L’INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES I L’OBSERVATORI DE LES LLENGÜES D’EUROPA I DE LA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

A través d'aquest acord, signat el novembre de 2012, l'ODELLEUM i l'ILCC regulen els termes de la seva col·laboració:

D'una banda, l'ILCC, mentre la seva dotació de personal així ho permeti, prestarà el servei de gestió tècnica i administrativa a l'ODELLEUM, de manera que aquest no hagi d'invertir part del seu presspost en aquest capítol. Al seu torn, l'ILCC podrà comptabilitzar els indicadors de recerca (convenis de transferència i obtenció d'ajuts) en la seva memòria d'activitats, en concepte de resultats de la gestió tècnica i administrativa duta a terme per a l'ODELLEUM. D'aquesta manera, s'estableix una relació equitativa i de benefici recíproc per a les dues parts.

 

Vegeu l'acord

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

La col·laboració científica entre l'ILCC i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es va iniciar l'any 2000, i els seus termes van ser actualitzats l'any 2010 amb la signatura d'un nou conveni de col·laboració. L'esmentat conveni indica els termes establerts entre l'ILCC i  l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per a l’organització del cicle de conferències del festival terra de Trobadors, de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica i de la coedició de la revista Mot so razo.

L’Institut de Llengua i Cultura Catalanes col·labora amb l'Ajuntament de Castelló d'Empúries-Centre d'Estudis Trobadorescos en l’organització i la coordinació del cicle de conferències de temàtica medieval i literària del festival Terra de Trobadors, així com en la composició del tribunal seleccionador del premi de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica.

D'altra banda, també participa en la coedició de la revista Mot so razo, amb la coordinació científica de la publicació i amb l’encàrrec, edició i preparació de textos i il·lustracions fins al lliurament per a la seva compaginació.

 

Vegeu el conveni

 

 

 

CONVENI DE COĿLABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS I LA UNIVERSITAT DE GIRONA (INSTITUT DE LLENGUA I CULTURA CATALANES)

El conveni signat el novembre de 2010 entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de Girona, mitjançant l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, tenia com a objecte regular la col·laboració en l’edició de l’obra Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis conservats en biblioteques públiques. Volum I, que es va publicar el 2012, i que va comptar amb una`àmplia participació científica de membres de l'ILCC.

 

Vegeu el conveni

 

 

CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I PAIDIA TECHNOLOGIES

Aquest contracte art. 83, signat el juny de 2010, va consistir en un assessorament sobre un joc informàtic d’estratègia sobre la batalla de Jaume I a Portopí per part de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, sota la direcció del professor Xavier Renedo.

 

Vegeu el contracte