Imatge corporativa

Logotip

Contacte

Servei de Publicacions

Pl. Ferrater i Mora, 1

17004 Girona

Tel. 972 41 82 06

publicacions@udg.cat

Logotip

El logotip corporatiu de la Universitat de Girona consta de quatre variants. A continuació es presenten cadascuna de les quatre variants i el seu ús.

 

Esquerra, dues línies

Aquest és l’ús preferit del logotip. Es fa servir a l’esquerra de la peça de comunicació on va aplicat, mai es col·locarà en posició centrada respecte a la peça on va aplicat.

 

 Centrat, dues línies

S’utilitzarà sempre en posició centrada respecte a l’element de comunicació on va aplicat.

 

Versió reduïda

La versió reduïda del logotip només s’utilitzarà en aquelles aplicacions gràfiques on no hi hagi espai o marge suficient per a col·locar les versions anteriors. Cal substituir les versions anteriors per la versió reduïda quan perdin la seva llegibilitat.