Aula de Formació Sènior +50

Programa JOSEP TORRELLAS

Contacte

Formació Sènior + 50

Mòdul 23 

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dr. Carles Serra

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

Matí:

De dilluns a dijous de 9,30h. a 14,30h.

Divendres de 9,30h. a 14h.

Tardes:

Dilluns i dimarts de 15h. a 17h.

Altres hores a convenir

 

 

Programa JOSEP TORRELLAS

Aquest programa va començar el curs 2005-06 amb l'objectiu d'oferir a les persones grans la possibilitat d’estudiar a la Universitat cursant assignatures de les que s'ofereixen a les facultats i escoles de la UdG.

 

La finalitat última d’aquesta iniciativa és proporcionar a la gent gran un espai per al coneixement, la reflexió i el diàleg intergeneracional que, a diferència dels estudis reglats, no porta implícit l’objectiu de la professionalització.

 

S'ofereixen itineraris formatius amb assignatures relacionades entorn d'un eix temàtic. A cada itinerari es considera una càrrega lectiva de 120 crèdits, i l'alumne pot fer un màxim de 40 crèdits per any. Això suposa una durada mínima de tres anys per a cada itinerari; però poden ser més, perquè si vol l'alumne pot fer només els crèdits d'una sola assignatura per curs. 

 

L'experiència d'aquests anys és molt positiva. S'estan complint amb satisfacció els objectius proposats, tant pel que fa a les expectatives d'aprenentatge d'aquests alumnes grans com pel que fa a les relacions i el treball conjunt intergeneracional.

El repte més immediat, ara, és anar consolidant i ampliant aquesta experiència, adequant el programa i els estudiants grans al procés cap a la convergència universitària europea.