Aula de Formació Sènior +50

Els alumnes

Contacte

Formació Sènior + 50

Mòdul 23 

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dr. Carles Serra

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

Matí:

De dilluns a dijous de 9,30h. a 14,30h.

Divendres de 9,30h. a 14h.

Tardes:

Dilluns i dimarts de 15h. a 17h.

Altres hores a convenir

 

 

Els alumnes

La seva principal característica és l'heterogeneïtat. És un alumnat molt divers, tant per l’edat (el ventall va des dels que tot just tenen 50 anys fins als que passen dels 80) com per les altres variables personals, i també són diverses les motivacions que els han dut a estudiar a la universitat ja de grans.Al mateix temps, però, els uneix un conjunt de trets comuns que els fa coincidents i, segons diuen els professors, admirables: el fet d’assistir voluntàriament a classe i el fet de mantenir el gust per aprendre, el plaer d’estudiar i la satisfacció de la feina ben feta; són persones madures que volen ser tractades com a tals; es caracteritzen pel seu compromís, continuïtat i bon nivell de participació i rendiment; són  una mica impacients en la consecució dels seus objectius d’aprenentatge; gaudeixen demostrant el seu talent i la seva formació, i són crítics amb tot allò que pugui interferir en l'aprenentatge.Es podria dir que els identifiquen, especialment, tres valors: saviesa, com a qualitat cognitiva cristal·litzada per l’experiència i la personalitat; autoestima, tant per amor propi com per sentit d’autorealització personal, i adaptació, per la disposició al canvi i la capacitat demostrada de relació i d’integració.

 

D'ençà que es va iniciar el Programa de formació per a Majors de 50 anys, el nombre d'alumnes matriculats ha anat en augment progressiu. En el curs 2016-17, hi ha 115 alumnes.

En el quadre adjunt es reflecteix aquesta evolució.

 

 

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15 

15

16 

 16

17

Humanitats 16 22 27 38 68  99 108 108  100  93  105  103
Salut 7 6 4 5 9  4 3 2  2  1  1  1
Dret 3 5 2 3 3  2 1 2  5  4  2  1
Psicologia 1 3 3 3 9  6 5 6  7  3  2  5
Educació 2 3 4 3 3  1 2 -  -  -  -  -
Economia 1 - - 1 -  1 2 1  3  -  -  -
Turisme 3 2 - - 3  - - -  -  -  -  1
Ciències - 1 1 - -  - - 1  1  1  1  2
Tecnologia 1 1 2 - -  - - -  1  2  -  2

 TOTAL

 34

43

 43

 53

 95

 113

121

120 119  104  111  115