Aula de Formació Sènior +50

Programa ACTUALITZA'T

Contacte

Formació Sènior + 50

Mòdul 23 

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dr. Carles Serra

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

Matí:

De dilluns a dijous de 9,30h. a 14,30h.

Divendres de 9,30h. a 14h.

Tardes:

Dilluns i dimarts de 15h. a 17h.

Altres hores a convenir

 

 

Programa ACTUALITZA'T

PRESENTACIÓ

El Programa ACTUALITZA'T també apropa la formació superior a les persones més grans de 50 anys, facilitant l’actualització de coneixements mitjançant l'oferta de diferents cursos. Aquests cursos tenen per objectiu recórrer quasi tot el ventall de coneixements que s’imparteixen a la Universitat de Girona partint sempre de la més rabiosa actualitat. 

La voluntat de la Universitat de Girona de facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida ha fet necessària la creació d’aquest programa alternatiu i complementari al Programa JOSEP TORRELLAS. Es vol, amb aquest programa, que les persones que no poden assistir a les assignatures de les titulacions (la majoria de matins) també s'apropin a la universitat a conèixer de primera mà els continguts més novedosos que s´hi imparteixen. 

En aquest nou programa ACTUALITZA'T hi intervindran tots dels Departaments de la UdG. 


OBJECTIUS

Del curs: Oferir un aprenentatge al llarg de la vida actualitzat

De l’estudiant: Ampliar i actualitzar coneixements de nivell superior


RAONS PER FER EL CURS

La formació permanent és un dels aspectes fonamentals que permeten potenciar la relació entre la Universitat i l’entorn social. D’aquesta manera, amb l’oferta del Programa Actualitza’t per a majors de 50 anys, posem a l’abast l’aprenentatge al llarg de la vida, facilitant l’actualització de coneixements adquirits anteriorment i permetent a un tipus d’estudiant amb un nivell d’instrucció elevat trobar un marc de referència per a mantenir-se informat i format en els nous conceptes culturals, científics i tècnics. 


REQUISITS PER FER EL CURS

S'han d'haver complert 50 anys dins l’any en curs i cal acreditar un nivell de formació suficient per a seguir-ne els continguts, aportant el Curriculum Vitae que indiqui possessió de títol de batxiller o similar o reconeguda experiència professional o altres titulacions. 


METODOLOGIA I PRÀCTICA

Les classes dels cursos oferits seran teòriques però molt participatives, de manera que l'estudiant rebrà una formació teòrica seguida d'una pràctica que s'adaptarà a cada temari. 

S'empraran diferents mètodes docents, des de conferències, taules rodones, treballs de grup, tutories, pràctiques d’aula interactives, pràctiques de laboratori, tallers, simulacions, ús de les TIC, etc..., de manera que cada sessió serà dinàmica i col.laborativa. 

Si hi ha exercicis, aquests es fan en horari de classe i comencen i acaben a l’aula dins de cada sessió. 

Cada sessió tindrà una durada de 2 hores. 

La durada de cada curs generalment serà mensual, si bé podria variar en funció del temari.