Aula de Formació Sènior +50

Presentació

Contacte

Formació Sènior + 50

Mòdul 23 

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dr. Carles Serra

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

Matí:

De dilluns a dijous de 9,30h. a 14,30h.

Divendres de 9,30h. a 14h.

Tardes:

Dilluns i dimarts de 15h. a 17h.

Altres hores a convenir

 

 

Presentació

Benvinguts a la pàgina web de l'AULA DE FORMACIÓ SÈNIOR +50, 

Un àmbit de la UdG dirigit a les persones més grans de 50 anys que volen seguir formant-se al llarg de la vida en el marc universitari. 

Tenim per lema: APRENDRE, GAUDIM APRENENT

La formació al llarg de tota la vida, amb una nova concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no solament en termes d'utilitat o de productivitat sinó especialment com a eixos per al desenvolupament personal, el compromís cívic i l'exercici de la convivència.

La Universitat de Girona vol ser fidel a l'esperit del seu nom (universitat com a sinònim d'universalitat) i al compromís que implica un dels seus objectius fonamentals (la formació). També vol ser la font que assedolli la set de saber d'aquells que busquen amb la seva curiositat d'esperit la manera de donar sentit a la seva vida i vol adequar-se als canvis de la societat actual i del futur, responent a les exigències ineludibles de democratització. 

Per tot això, des de la Aula Sènior +50 hem planificat accions cap a nous espais i nous col·lectius susceptibles de formació, com el de la gent més gran de 50 anys, que fins fa poc no hi tenien lliure accés ni l'elecció de ser o no examinats.  

Des del curs 1991-92, la Universitat de Girona s'ha anat implicat en activitats relacionades amb la formació universitària de la gent gran. Inicialment, ho va fer amb les AULES D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN de Girona, per a prosseguir, mitjançant conveni respectiu amb cada entitat de Formació Permanent, amb les Aules de Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols. Des de llavors ha continuat organitzant cursos i seminaris de formació per a persones grans, per iniciativa pròpia o amb conveni amb altres institucions. 

Des del curs 2005-2006, s'ofereix també formació per a més grans de 50 anys amb un programa propi més arrelat a la dinàmica universitària, amb una organització més acadèmica i amb l'incentiu de la relació intergeneracional. Aquest programa, per intenció del Rector, ha passat a denominar-se Programa JOSEP TORRELLAS, en memòria de qui en va ser el seu introductor a la Universitat de Girona.  

En definitiva, la Universitat de Girona, com a membre fundacional del Consell Interuniversitari d'AFOPA, que agrupa totes les universitats catalanes implicades en les Aules d'Extensió Universitària, i de l'AEPUM, que és l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors, està en contacte permanent amb altres universitats catalanes, espanyoles i europees per atendre obertament les inquietuds, aspiracions, necessitats i demandes dels estudiants més grans de 50 anys que volen gaudir aprenent. 

 

Aula Sènior +50

Notícies

Programació Aules del 3r Trimestre
ja tenim penjades la programació del tercer trimestre de les diferents Aules.
21/03/2017
OBERTA PREINSCRIPCIÓ CURS ACTUALITZA'T : PSICOLOGIA MORAL
Del 1 de març al 25 d'abril obert el període de matricula del curs sobre la Psicologia Moral, dins del Programa Actualitza't
10/03/2017