Aula de Formació Sènior +50

AEPUM

Contacte

Formació Sènior + 50

Mòdul 23 

Campus de Montilivi

17071 Girona

Tel: 972 41 87 50

formacio.senior50@udg.edu

 

Direcció:

Dr. Carles Serra

formacio.senior50@udg.edu

 

Secretaria:

Mònica Ferret

Horari d'atenció al públic: 

Matí:

De dilluns a dijous de 9,30h. a 14,30h.

Divendres de 9,30h. a 14h.

Tardes:

Dilluns i dimarts de 15h. a 17h.

Altres hores a convenir

 

 

Associació Estatal de Programes Universitaris per a Majors (AEPUM)

El febrer de 2004 es va constituir la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM) amb l'objectiu de fomentar, coordinar i consolidar les diverses experiències de formació universitària per a persones grans que s'ofereixen a l'Estat espanyol.

L'Associació és un bon vehicle per posar en comú les experiències, plantejar aspectes innovadors i vetllar per la qualitat d'aquesta formació en el si de les universitats i en contextos més amplis.

 

Actualment hi ha 35 Universitats associades a l'AEPUM.  El senyor Josep Torrellas formava part de la Junta Directiva de l'Associació en representació de la UdG.

Cada any es fa algun seminari de treball i/o una Trobada (Encuentro) de més ampli abast en alguna de les universitats del territori espanyol.

 

2013

 

El XIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores, amb el títol “Nuevos tiempos, nuevos retos para los Programas Universitarios para Mayores” es va celebrar a València, del 19 al 21 de juny d'enguany. 

Del 19 al 21 de junio de 2013 se celebrà a València el XIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM 2013). L' Encuentro va ser interdisciplinar, amb la incorporació de diverses perspectives de les Universitats, institucions responsables de les polítiques educatives, socials i econòmiques vinculades a la temàtica, així com d' investigadors del camp de ciències de l'educació, gerontologia, sociologia de l'envelliment, i d'altres matèries de l'àmbit de les ciències socials y humanitats que puguin aportar investigacions, resultats, i propostes pertinents a les qüestions a tractar en l' Encuentro.

 

2014

El proper mes de desembre tindrà lloc el VI Seminario de Trabajo Universidad de Deusto, 11 y 12 de diciembre de 2014, amb el títol LOS PUPMs Y EL DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS PARA LA VIDA.

La Universitat de Deusto compte amb la col·laboració de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores (AEPUM).

Aquest seminari va adreçat als responsables acadèmics, investigadors i tècnics de gestió i administració dels PUPMs.

 

2015

XIV ENCUENTRO NACIONAL AEPUM - Universidad de Granada