If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Future students

Vols estudiar a la UdG?

Contacte

Student Information and Advice Centre (CIAE)

Edifici CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 80 46
Fax 972 41 98 44
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address informacio@udg.edu
Mapa / Map How to get
Horari / Horario / Opening hours Opening hours

Vols estudiar a la UdG?

La Universitat de Girona t'ofereix
la possibilitat d'iniciar els estudis oficials següents:

Estudis de grau

Graus a la UdG: uns anys fantàstics!Els estudis de grau tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. [+]

Per accedir-hi cal haver superat el batxillerat i les proves d'accés a la universitat, o bé un cicle formatiu de grau superior, o bé les proves específiques per a més grans de 25, 40 o 45 anys. [+]

La preinscripció es realitza en línia a partir de juny. [+]

L'automatrícula es formalitza també en línia (des de l'aula o espai que determina cada centre) a partir de juliol. [+]

 

Màsters universitaris

Màsters a la UdGEls estudis de màster tenen com a finalitat l’adquisició per part de l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació en tasques de recerca. [+]

Per accedir-hi cal estar en possessió d'un títol de graduat/ada (estudis adaptats al sistema europeu) o bé d’arquitecte/a tècnic o superior, enginyer/a tècnic o superior, o diplomat/ada o llicenciat/ada (estudis no adaptats al sistema europeu).

La preinscripció es realitza en línia a partir de febrer. L'automatrícula es formalitza també en línia i té lloc a partir de juliol. [+]

 

Estudis de doctorat

Doctorat a la UdGEls estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. [+]

Per accedir-hi cal haver superat un mínim de 60 crèdits d'un màster universitari oficial. [+]

La preinscripció es realitza en línia a partir de juliol. L'automatrícula es formalitza a partir d'octubre. [+]

 

 

Darrera actualització: 12/03/2013