Facultat de Ciències

Departaments

Departaments amb seu a la Facultat de Ciències

 • Biologia
  www.udg.edu/depb
  Edifici Ciències
  C/ M. Aurèlia Campmany, 69
  17003 Girona
 • Ciències Ambientals
  www.udg.edu/depca
  Edifici Ciències
  C/ M. Aurèlia Campmany, 69
  17003 Girona
 • Química
  www.udg.edu/depq
  Edifici Ciències
  C/ M. Aurèlia Campmany, 69
  17003 Girona
Font de les dades: Pla docent

Altres departaments amb docència a la Facultat de Ciències

 • Didàctiques Específiques
  www.udg.edu/depde
  Edifici Centre
  C/ Emili Grahit, 77
  17003 Girona
 • Dret Públic
  www.udg.edu/depdpu
  Edifici Dret
  C/ de la Universitat de Girona, 12
  17003 Girona
 • Economia
  www.udg.edu/depec
  Edifici Econòmiques
  C/ de la Universitat de Girona, 1
  17003 Girona
 • Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
  www.udg.edu/depeqata
  Edifici Politècnica I
  C/ M. Aurèlia Campmany, 61
  17003 Girona
 • Física
  www.udg.edu/depf
  Edifici Politècnica II
  C/ M. Aurèlia Campmany, 63
  17003 Girona
 • Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
  www.udg.edu/depimae
  Edifici Politècnica IV
  C/ de la Universitat de Girona,
  17003 Girona
 • Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
  www.udg.edu/depogedp
  Edifici Politècnica I
  C/ M. Aurèlia Campmany, 61
  17003 Girona
Font de les dades: Pla docent