Facultat de Ciències

Qualitat

Qualitat

La Comissió de Qualitat de Centre (CQC)

Composició de la comissió de qualitat de la Facultat de Ciències

Reglament

Memòries de verificació

Informes de verificació

Seguiment dels títols

Les dades corresponen als informes de seguiment abans de les modificacions introduïdes en els Graus i Màsters.

Grau de Biologia

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13
Grau de Biotecnologia

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13
Grau de Ciències Ambientals

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13
Grau de Química

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13
Màster en Canvi Ambiental

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13

Màster en Ciència i Tecnologia de l'aigua

IST 10-11

IST 11-12

IST 12-13

Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

N/A

N/A

N/A

Acreditació de títols

El curs 2014-15 es va procedir a l'acreditació dels Graus de Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química, i del Màster en en Biologia Molecular i Biomedicina.

El curs 2015-16 estem en procés d'acreditació del Màster en Canvi Ambiental (MCA), Màster en Ciència i Tecnologia de l'aigua (CTA) i el Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular (MACMoM).

Composició del Comitè Avaluador Intern (CAI) 2015-16

NOM I COGNOMS

REPRESENTANT

INSTITUCIÓ

Representants Màster Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA)

M. Dolors Balaguer Condom

Coordinadora del màster

UdG

Joaquim Comas Matas Professor del màster

UdG

Meritxell Masachs Calderón

Estudiant del màster UdG

Andriy Kharuk

Elena Tarragó

Titulat del Màster no vinculat

Titulat del Màster no vinculat
Hydrokemos, S.L

LEQUIA

Xavier Amores i Bravo

Assessor extern Catalan Water Partnership

Representants Màster en Canvi Ambiental (MCA)

Margarida Castañer Vivas

Coordinadora màster UdG

Marta Muñoz Frigola

Professora del màster UdG

Marc Casanovas Castallo

Estudiant màster UdG

Xavier Puig Oliveras

Assessor extern Parc Zona Volcànica

Andreu Porcar Roman

Titulat del Màster no vinculat

Representants Màster en CatàlisiAvançada Modelització Molecular (MACMoM)

Pedro Salvador

Coordinador del Màster UdG
Anna Pla Quintana Professordel Màster

UdG

EilaSerrano Hervás

Estudiant màster UdG

Carla Casadevall Serrano

Titulatno vinculat ICIQ, Tarragona

Jordi Bosch Lladó

Assessor MedichemS.A

Altres

Victòria Salvadó

Presidenta de la CAI. Degana de la FC i Responsable de qualitat del centre

Roser Maeso

Secretaria de la CAI. Administradora de l'àread'estudis de Ciències

Mª Pilar del Acebo

Tècnicade qualitat