If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

UdG grants for master's

Contact

Postgraduate Center

Master's Degrees

Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu
Mapa / Map How to get
Horari / Horario / Opening hours Public Opening hours

 

University of Girona / Santander Bank grants for master's programmes - 2016-2017 academic year

Universitat de Girona / Banco de Santander Grants for  Spanish students of official master's degrees of the UdG 

The University of Girona and Banco de Santander offer scholarships for official master’s degree studies at the University of Girona (UdG) and Joint Master's coordinated by the UdG.

Guidelines pdf

Resolution from 7/10/2016, Universitat de Girona/Banco de Santander Grants, for Spanish students of official master's degrees of the UdG pdf

Universitat de Girona / Banco de Santander Grants for students of official master's degrees of the UdG - International students category

The University of Girona and Banc Santander offer 15 scholarships for official master’s degree studies at the University of Girona (UdG) to students from education systems outside Spai

Guidelines pdf

Resolution from 19/07/2016, Universitat de Girona/Banco de Santander Grants, for  international students of official master's degrees pdf

Second resolution from 15/10/2016, Universitat de Girona/Banco de Santander Grants, for international students of official master's degreespdfAjuts UdG / Banc de Santander per a la incorporació de professors visitants en estudis de màster - Curs 2016-2017

Resolució de 13 de maig de 2016 per la que es convoca i publiquen les bases dels ajuts:" Universitat de Girona/Banc Santander per a la incorporació de professors visitants en ensenyaments universitaris oficials de màster a la Universitat de Girona.

Bases de la convocatòria pdf

Resolució Ajuts UdG / Banc de Santander per a la incorporació de professors visitants pdf

University of Girona / Santander Bank grants for master's programmes - 2015-2016 academic year

Grants Universitat de Girona / Banco de Santander for UE students of official master's degrees of the UdG 

The University of Girona and Banc Santander offer 62 scholarships for official master’s degree studies at the University of Girona (UdG) and Joint Master's coordinated and enrolled by the UdG.

 • Bases de la convocatoria pdf
 • Provisional list of admitted and not admitted applications. Published on the website on 13/07/2015
 • Final list of admitted and not admitted applications. Published on the website on 27/07/2015 
 • Resolution from 16/10/2015, Grants Universitat de Girona / Banco de Santander for UE students of official master's degrees of the UdG. Published on the website on 28/10/2015
 • Second resolution from 30/11/2015, Grants Universitat de Girona/Banco de Santander for UE students of official master's degrees of the UdG. Publised on the website on 04/12/2015

 

Grants Universitat de Girona / Banco de Santander for international students of official master's degrees of the UdG

Two calls of scholarships are open to students from education systems outside Spain. One of them is aimed at students of any background, while the other is restricted to students who have completed studies that allow the student to apply to a master at one of the member universities of the Ibero-American Postgraduate University Association, of which the UdG is a membre.

 

International students category - closed call

The University of Girona and Banc Santander offer 15 scholarships for official master’s degree studies at the University of Girona (UdG) to students from education systems outside Spain, and it is aimed at students of any background.  

 • Guidelines pdf    
 • Provisional list of admitted and not admitted applications. Published on the website on 01/06/2015 
 • Final list of admitted and not admitted applications. Published on the website 
 • Resolution from 30/06/2015, Grants Universitat de Girona / Banco de Santander for international students. Published on the website on 07/07/2015
 • Second resolution from 30/11/2015, Grants Universitat de Girona/Banco de Santander for international students. Publised on the website on 04/12/2015
Iberoamerican students category - closed call

The University of Girona and Banc Santander offer 15 scholarships for official master’s degree studies at the University of Girona (UdG) to students who have completed studies that allow the student to apply to a master at one of the member universities of the Ibero-American Postgraduate University Association. Further information: www.auip.org.

Ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona" - Curs 2015-2016

De conformitat amb el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Calonge-Sant Antoni, s'obre una convocatòria per la qual es convoquen els ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona" per als estudis de màster de la Universitat de Girona de l'àmbit de la Gastronomia i l'Alimentació per al curs 2015-16.

 • Bases de la convocatòria pdf
 • Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Publicat a la seu electrònica de la UdG el 06/07/2015 
 • Llista definitiva de sol.licituds admeses i excloses. Publicat a la seu electrònica de la UdG el 28/09/2015 
 • Resolució, de 30 de setembre de 2015, d'Ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona". Publicat a la seu electrònica de la UdG el 28/10/2015 
 • Segona resolució, de 30 de novembre de 2015, d'Ajuts "Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona". Publicat a la seu electrònica de la UdG el 04/12/2015

Ajuts UdG / Banc de Santander per a la incorporació de professors visitants en estudis de màster - Curs 2015-2016

Els ajuts es poden sol·licitar per convidar professors universitaris, investigadors o professionals que no tinguin vinculació contractual amb cap universitat del sistema universitari espanyol.

Es concediran 10 ajuts per import de 4.500€. El professor, investigador o professional beneficiari haurà d’impartir un mínim d’un crèdit en el màster vinculat a l’ajut. Aquests crèdits li hauran de constar assignats en el pla docent com a professor visitant.

Podran sol·licitar aquests ajuts els coordinadors dels màsters oficials vigents a la UdG el curs acadèmic 2015-2016 que estiguin treballant en acords internacionals de doble titulació, d’acord amb l'annex de la convocatòria.