Estudia a la UdG

Accés a màsters

Contacte

Unitat Tècnica de Màsters (UTM)

Edifici CIAE Mapa / Map
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17071 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Fax +34 972 41 98 44
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu

Horaris d'atenció

Calendari de preinscripció i admissió per al curs 2015-2016

1a convocatòria
Període de preinscripció: Del 5 de desembre de 2014 al 27 de març de 2015
Resolució d’admissió: Fins al 10 d’abril de 2015
Pagament de la reserva de plaça: Del 13 al 26 d’abril de 2015

2a convocatòria
Període de preinscripció: Del 28 de març al 15 de maig de 2015
Resolució d’admissió: Fins al 25 de maig de 2015
Pagament de la reserva de plaça: Del 25 de maig al 7 de juny de 2015

3a convocatòria
Període de preinscripció: Del 16 de maig al 10 de juliol de 2015
Resolució d’admissió: Fins al 22 de juliol de 2015
Pagament de la matrícula: Del 22 de juliol al 7 d’agost de 2015

4a convocatòria
Període de preinscripció: De l’11 de juliol al 18 de setembre de 2015
Resolució d’admissió: Fins al 29 de setembre de 2015
Pagament de la matrícula: Del 29 de setembre al 9 d’octubre de 2015

Convocatòria extraordinària
S’establirà un primer termini de matrícula extraordinària en cas que quedin places vacants. Una vegada resolta la quarta convocatòria d’assignació i matrícula, serà possible la matrícula fins a 15 dies després de l’inici de les activitats acadèmiques de cada màster. En conseqüència, aquests estudiants, perden el dret a l’anul·lació de matrícula si no entren dins del termini establert en aquest calendari.
S’establirà un segon termini de matrícula extraordinària, del 25 al 29 de gener de 2016, per a estudiants de nou accés que no hagin pogut matricular-se en els períodes establerts. La matrícula, en aquest període, s’ha de referir necessàriament a assignatures de 2n semestre.
Nota: Es recomana als candidats de fora de la UE que facin la preinscripció abans de la 3a convocatòria.

 

 

Guia d'accés a màsters universitaris - Curs 2014-2015

 

 

Índex

Requisits d’accés als màsters
Calendari de preinscripció
Procediment d’accés als màsters universitaris de la UdG
Enllaços d’interès

 

 

Requisits d’accés als màsters

Pots accedir a un màster:

 • Amb un títol universitari oficial de grau.
 • Amb un títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Amb un títol de diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. (Tenint en compte l’adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla d’estudis dels ensenyaments de màster sol·licitats, la UdG pot exigir formació addicional).
 • Amb un títol universitari estranger, amb comprovació prèvia que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i que faculten, en el país d’expedició del títol, per accedir a estudis de postgrau. Per accedir als màsters professionalitzadors (Màster en Advocacia) caldrà l’homologació del títol d’accés.

A proposta del Consell d’Estudis de Màster, i tenint en compte l’adequació amb les competències i els coneixements previstos en el pla d’estudis dels ensenyaments de màster sol·licitats, la UdG pot reconèixer crèdits a les persones que pretenguin accedir als ensenyaments de màster. Consulta la normativa acadèmica per als màsters universitaris.

Amunt / Arriba / Up

Calendari de preinscripció

Primer període
Preinscripció: del 13 de març al 15 de juliol de 2014
Adjudicació de places: 21 de juliol de 2014
Matrícula: del 22 al 28 de juliol de 2014

Segon període
Preinscripció: del 16 de juliol al 22 de setembre de 2014
Adjudicació de places: 24 de setembre de 2014
Matrícula: del 25 al 30 de setembre de 2014

Matrícula lliure: En cas que quedin places vacants una vegada fet el segon procés d’assignació i matrícula, s’obrirà l’opció de matrícula lliure fins 15 dies després de l’inici de les activitats acadèmiques de cada màster.

Període extraordinari de matrícula: S’estableix un període extraordinari de matrícula per a assignatures del segon semestre, del 26/1/2015 fins al 30/1/2015, per a estudiants de nou accés que, havent obtingut plaça, no hagin pogut matricular-se en els períodes establerts.

Període d’anul·lació de matrícula global: Fins al 14/11/2014.

Amunt / Arriba / Up

Procediment d’accés als màsters universitaris de la UdG

Nota: Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG, amb l’excepció del Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades i el Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius, han de formalitzar la preinscripció i la matrícula a la universitat coordinadora, i s’ajustaran als terminis i condicions que cadascuna estableixi.

1. Preinscripció
 • Entra a l’aplicació de preinscripció, emplena totes les dades que s’hi demanen i penja-hi la documentació requerida pdf , en format PDF.
  • Si no has finalitzat els estudis et pots preinscriure, tot i que caldrà que adjuntis els documents pendents dins dels períodes de preinscripció establerts en el calendari.
 • Prepara un arxiu de format Zip o Rar, que no podrà excedir de 2 MB en total, per incloure-hi tots els documents, convenientment identificats.
 • Perquè la preinscripció sigui completa cal abonar una taxa de 30,00 €, establerta per la UdG, que s’ha de fer efectiva amb targeta de crèdit.
  • Si no t’és possible realitzar el pagament amb targeta de crèdit, adreça’t a: masters@udg.edu.
 • Un cop efectuat el pagament rebràs un missatge de correu electrònic que confirmarà la teva preinscripció.
  • Si no has completat la preinscripció, hi podràs accedir més endavant amb el teu DNI i la data de naixement. Les teves dades quedaran gravades.
2. Adjudicació de places

El dia establert per a l’adjudicació de places, rebràs un correu electrònic confirmant la teva acceptació al màster sol·licitat. (Consulta el calendari de preinscripció)

3. Matrícula

Un cop admès al màster, caldrà que et matriculis a la facultat o escola corresponent. Consulta els terminis, horaris i llocs de tutories (que caldrà fer abans de la matrícula) a les secretaries de les facultats i escoles de la UdG.

4. Sol·licitud de beca UdG / Banc de Santander

Podràs sol·licitar la beca UdG / Banc de Santander dins el mateix formulari de preinscripció (pas 4).

En el cas d’haver estat becari el curs 2013-14, acredita aquesta condició adjuntant al formulari de preinscripció la matrícula del curs 2013-14, sempre que hi consti aquesta circumstància, o bé la resolució de la beca del règim general del MECD o de la beca equitat de la Generalitat de Catalunya.

Amunt / Arriba / Up

Enllaços d’interès

Amunt / Arriba / Up

Última actualització: 5/6/2014