La bolsa de trabajo de interinos del Departamento de Educación estará abierta todo el año
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Borsa de Treball

La borsa de treball d’interins del Departament d'Educació estarà oberta tot l'any

Amb aquesta mesura s'espera millorar la cobertura de les substitucions i que sigui beneficiós per al professorat, atès que es podran incorporar de manera immediata.

La nova borsa d'interins es gestionarà amb una nova aplicació informàtica on les especialitats s’actualitzaran quinzenalment segons les necessitats dels serveis territorials i s'hi reconeixeran nous mèrits.

Enguany s’obrirà de l’1 d’abril de 2019 i fins al 15 de març de 2020

 • Objectiu: millorar la cobertura de les substitucions per millorar l’atenció a l’alumnat.
 • Alhora suposa un benefici per al personal docent que en vulgui formar part, atès que podran inscriure’s en qualsevol moment.
 • Fins l’any passat la borsa s’obria només durant tres setmanes al mes de gener o febrer.

Els candidats es podran incorporar a la docència de forma immediata:

 • Podran inscriure’s a la borsa en qualsevol moment, un cop obtinguin el títol de grau de magisteri en les diferents especialitats o el màster de secundària al mes de juny.
 • S’evita doncs que personal interessat es quedi fora de termini i, per tant, es podrà disposar de més recursos de personal.
 • Fins l’any passat, s’havien d’esperar a una nova convocatòria a l’any següent.

L’accés a la borsa es farà a través d’una nova aplicació que permetrà una major transparència del procés

 • Permetrà als aspirants consultar l’estat de la tramitació de la sol·licitud presentada i rebre informació de la documentació que manca per completar la sol·licitud.
 • Inclou un mecanisme per autogestionar la disponibilitat a la borsa, que es podrà utilitzar en qualsevol moment, sense necessitat de justificar cap motiu.
 • Fins l’any passat, no disposaven d’aplicació d’accés a la borsa ni, un cop dins, podien autogestionar la seva disponibilitat.

Cada servei territorial l’actualitzarà quinzenalment

 • Pel que fa a la relació d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats, s’actualitzarà els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats dels serveis territorials.
 • Estructura més flexible i adaptada cada moment a les necessitats de professorat.
 • S’evitarà l’oferta d’especialitats on hi hagi molta disponibilitat fins que hi hagi expectatives de nomenament a curt i a mig termini.
 • Fins ara, les especialitats es publicaven anualment en cadascuna de les convocatòries.

Reconeixement de nous mèrits més qualitatius que fins ara no es tenien en compte

 • En l’experiència, computaran com a mèrit l’experiència en llocs d’atenció educativa no docent i els que estiguin acreditats com a directors o monitors d’educació en el lleure.
 • En l’expedient acadèmic, es tindrà en compte el fet d’haver accedit al grau de mestre o al màster de secundària mitjançant una prova d’aptitud personal (PAP), hi haurà un increment de la puntuació per la nota mitjana obtinguda en els estudis que donen accés a la docència, i una major puntuació pel coneixement de les llengües estrangeres curriculars (B2, C1 i C2) i també pel coneixement d’altres llengües estrangeres.