El Claustro de la Universidad de Girona aprueba el informe anual del rector Quim Salvi
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

El Claustre de la Universitat de Girona aprova l'informe anual del rector Quim Salvi

El segon informe anual que el rector sotmet a valoració en el Claustre ha estat aprovat per 48 vots a favor dels 69 emesos

Avui ha tingut lloc la sessió ordinària del Claustre Universitari de la Universitat de Girona (UdG) en què el rector ha exposat el seu informe anual, i ha ressenyat les 212 accions de govern realitzades durant el 2019. L’informe del rector ha rebut el suport de prop del 70% dels vots emesos.

Aquesta és la segona vegada que Quim Salvi s’adreça al Claustre per retre comptes de l’acció de govern anual, i ho fa “perquè ho preveu la normativa” i perquè fent balanç de l’any 2019 “s’obre una oportunitat de diàleg entre el govern i els claustrals” per valorar la gestió, tant en la seva visió general com en els seus aspectes particulars.

Pel que fa a l’informe, Quim Salvi ha exposat, en un clar exercici de retiment de comptes, el detall de les més de 200 accions de govern de 2019, estructurades a l’entorn de tres grans eixos: en primer lloc, l’activitat universitària (el què), que comprèn la docència, la recerca i la transferència, i el compromís social; en segon lloc, les accions orientades a les persones que integren la Universitat (el qui), estudiants, personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS) i el conjunt de la societat; i, en tercer lloc, les accions relacionades amb el govern (el com), que comprèn governança, serveis i campus, qualitat, i promoció i comunicació. A banda d’aquests tres eixos cabdals, tal i com preveuen els Estatuts, l’informe incorpora les línies generals del pressupost.

El rector ha destacat que amb les 212 accions de govern recollides en l’informe “s’arriba a més d’un 50% de compliment del programa de govern” justament a la meitat del mandat. És per aquest motiu que ell i el seu equip “entomen els dos anys que queden amb un suport important de la comunitat universitària” la qual cosa, ha precisat, “els dona força per continuar treballant i millorant la Universitat de Girona”.

El Claustre Universitari, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària -entre altres competències que té reconegudes- debat les línies generals d'actuació de la Universitat. També aprova l'informe anual del rector o la rectora, que inclou un resum de l'activitat docent i d'investigació i les línies generals del pressupost, de la programació plurianual i de la memòria econòmica. És precisament aquest informe anual el que ha estat aprovat avui amb 48 vots a favor, 16 en contra, i 5 vots en blanc.

Aquest és el segon informe que el rector sotmet a aprovació del Claustre després que prengués possessió del càrrec el 29 de desembre de 2017. Quim Salvi, catedràtic d’arquitectura i tecnologia de computadors, és el cinquè rector de la UdG, després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna M. Geli (2005-2013) i Sergi Bonet (2013-2017).

 

Notícies relacionades