Aportaciones de la UdG ante la emergencia sanitaria por la COVID-19
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

La Universitat de Girona, davant l’emergència generada per la pandèmia, va respondre immediatament amb un seguit d’iniciatives que anaven encaminades, primer de tot, a protegir la salut de tota la comunitat universitària. En paral·lel, i com a institució que vetlla pel coneixement i per la seva transferència,  va bastir les bases perquè l’activitat pròpia d’una universitat es veiés afectada el mínim possible per l’impacte de la covid-19. Amb el començament d’un nou curs, les activitats docent i de recerca han estat la primera prioritat de la UdG, per tal de poder dur-les a terme en les condicions sanitàries exigides i amb el mateix nivell acadèmic de sempre.

La UdG també ha fet un inventari d’iniciatives –que es renova dia a dia amb les aportacions de tots els col·lectius– per tal que quedi reflectida la robustesa de la institució i el compromís amb tota la societat. Són accions conduents a oferir suport material i logístic, atesa la capacitat innovadora i solidària de la UdG, i també s’hi inclouen totes aquelles activitats (projectes de recerca, conferències, seminaris, articles en revistes científiques) que es generen en el si de la institució i que expliquen la implicació universitària amb la societat en uns moments crítics que exigeixen un esforç responsable.   

Consulta l'inventari d'iniciatives: https://www.udg.edu/ca/infocovid/aportacions

Notícies relacionades