¿Quieres hacer una estancia de movilidad el próximo curso? ¡Acredita tu nivel de inglés, ahora es el momento!
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Vols fer una estada de mobilitat el curs vinent? Acredita el teu nivell d'anglès, ara és el moment!

El Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona organitza exàmens lliures d'acreditació de llengües per a estudiants que vulguin acreditar el nivell d'anglès per al requisit de tercera llengua o per poder fer una estada de mobilitat el curs 2020-2021. Us oferim dues convocatòries d'exàmens: una al desembre, l'examen CLUC anglès B2 i l'altra al gener, Examen d’anglès per acreditar el nivell B2 o B2.1

EXAMEN CLUC D’ANGLÈS B2

Data d’examen: 13 de desembre de 2019

Matrícula: de l’11 al 22 de novembre de 2019 en aquest enllaç

Preu per a estudiants de la UdG: 75 €; si s’aprova l’examen es poden recuperar 50 € demanant l’ajut PARLA3, sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria

Característiques de l’examen:

L’examen CLUC B2 té com a objectiu avaluar si l’examinand té el nivell B2 d’anglès, segons es detalla en el marc europeu comú per a les llengües. Per aconseguir aquest objectiu, l’examinand ha de superar un examen que consta de quatre parts que avaluen les quatre destreses lingüístiques: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. És un examen obert a tothom que tingui més de 16 anys.

Tenim disponible la “Guia del candidat B2”, en la qual s’explica tota la informació de l’examen, en aquest enllaç.

Aquest certificat serveix per:

  • Acreditar el nivell B2 a l’expedient acadèmic.
  • Sol·licitar una plaça de mobilitat a la Universitat de Girona.
  • Sol·licitar tot tipus d’ajuts econòmics oficials, entre ells l’ERASMUS+.
  • Poder demanar un ajut PARLA3, que et permet la devolució de fins a 50 € del preu de la matrícula de l’examen, si se supera i es compleixen els requisits de la convocatòria.
  • Obtenir un certificat CLUC - CertAcles.

Què és un examen CLUC - CertAcles?

El segell CLUC (Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes) avala el reconeixement dels diferents certificats de domini de llengües entre les universitats catalanes. Els certificats CLUC tenen el segell CertAcles, que garanteix el reconeixement del certificat a les universitats espanyoles i a les universitats europees membres de CercleS (Confederació Europea de Centres de Llengües a l’Ensenyament Superior). Així mateix, són reconeguts per la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

 

Tallers de preparació de l’examen

Els tallers s’imparteixen de l’11 de novembre a l’11 de desembre de 2019 en 3 horaris diferents:

Grup matí

Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h

Enllaç a la matrícula

Grup tarda 1

Dilluns i dimecres, de 15 a 17 h

Enllaç a la matrícula

Grup tarda 2

Dimarts i dijous, de 15.30 a 17.30 h

Enllaç a la matrícula

Matrícula: del 7 d’octubre al 4 de novembre

Preu per als estudiants de la UdG: 120 €

Els tallers de preparació de l’examen CLUC anglès B2, de 20 hores de durada, t’ajuden a superar l’examen a través de classes impartides per examinadors oficials i experts en aquest tipus de cursos i exàmens d’acreditació.

Aquest tallers són oberts als estudiants de la Universitat de Girona i a tothom que tingui ja una formació prèvia en anglès (nivell B2) i necessiti acreditar un nivell llengua d’anglès B2 a la Universitat, a l’Administració o al lloc de treball. L’aprenentatge a classe i a casa permet adquirir les estratègies necessàries per superar les quatre habilitats: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral. La pràctica amb material autèntic d’exàmens de les proves de comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites assegura una retroalimentació útil i personal de les tasques entregades i corregides pel professorat. Facilitem les eines per presentar-se amb confiança i tranquil·litat a l’examen.

 

EXAMEN d’anglès per acreditar el nivell B2 o B2.1 per poder fer estades de mobilitat internacional: ERASMUS i d’altres

Data d’examen: 24 de gener de 2020Matrícula: del 9 de desembre de 2019 al 9 de gener de 2020 en aquest enllaçPreu per a estudiants de la UdG: 75 €; si s’aprova l’examen es poden recuperar 50 € demanant l’ajut PARLA3, sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria

Convocatòria adreçada especialment als estudiants de la UdG que vulguin demanar una estada de mobilitat internacional, per exemple un ERASMUS, i els calgui disposar d’una acreditació d’anglès. 

L’examen d’anglès per a Erasmus té com a objectiu avaluar i certificar que en les quatre destreses lingüístiques (comprensió oral, comprensió escrita, expressió i interacció escrita i expressió i interacció oral) s’assoleix un nivell B2, segons es detalla en el marc europeu comú per a les llengües, o B2.1 (la primera part del nivell B2).

Tenim disponible la “Guia del candidat”, en la qual s’explica tota la informació de l’examen, en aquest enllaç.

Aquest certificat serveix per:

  • Acreditar el nivell B2 o B2.1 a l’expedient acadèmic.
  • Sol·licitar una plaça de mobilitat a la Universitat de Girona.
  • En el cas d’obtenir una plaça de mobilitat, podràs sol·licitar un ajut Mobint.
  • Poder demanar un ajut PARLA3, que et permet la devolució de fins a 50 € del preu de la matrícula de l’examen si se supera i es compleixen els requisits de la convocatòria.

 

Tallers de preparació de l’examen

Els tallers s’imparteixen del 16 de desembre de 2019 al 22 de gener del 2020 en 3 horaris diferents

 • Grup matí

Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 12 h

Enllaç a la matrícula

 • Grup tarda 1

Dilluns, dimecres i divendres, de 15 a 17 h

Enllaç a la matrícula

 • Grup tarda 2

Dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 h

Enllaç a la matrícula

Matrícula: del 25 de novembre al 9 de desembre de 2019

Preu per als estudiants de la UdG: 120 €

Els tallers de preparació de l’examen, de 20 hores de durada, t’ajuden a superar l’examen a través de classes impartides per examinadors oficials i experts en aquest tipus de cursos i exàmens d’acreditació.

Aquests tallers són oberts als estudiants de la Universitat de Girona i a tothom que tingui ja una formació prèvia en anglès (nivell B2.1 o B2). L’aprenentatge a classe i a casa permet adquirir les estratègies necessàries per superar les quatre habilitats: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral. La pràctica amb material autèntic d’exàmens de les proves de comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites assegura una retroalimentació útil i personal de les tasques entregades i corregides pel professorat. Facilitem les eines per presentar-se amb confiança i tranquil·litat a l’examen.

 

Notícies relacionades