Identificando el grado de satisfacción de los clientes en la industria turística
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Identificant el grau de satisfacció dels clients en la indústria turística

Tesi doctoral de Dalilis Escobar Rivera: "Identifying factors for the customer delight in tourism industry. Model and measurement scale". Direcció: Dr. Martí Casadesús Fa. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte i Dra. Alexandra Simon Villar. Universitat Autònoma de Barcelona

L'objectiu principal de la tesi és identificar empíricament el grau de satisfacció que tenen els clients basant-nos en experiències viscudes en l'àmbit de la indústria turística en serveis que ells recorden com excel·lents. Específicament, l'objectiu és explicar com els clients arriben a un estat de satisfacció i quins factors són els que més influencien per aconseguir-ho. Aquest fet, juntament amb la literatura existent, ens permet desenvolupar un model teòric i una escala de mesurament de la satisfacció. Es pretén entendre més profundament com els clients aprecien les experiències excepcionals viscudes apuntant quins antecedents cognitius-afectius influeixen l'estat positiu de satisfacció. La tesi agrupa, per primera vegada, les emocions en una dimensió independent, més enllà de les conceptualitzacions tradicionals de la satisfacció basant-se en la comprovació de les emocions bàsiques. A més, troba altres variables per a la identificació de la satisfacció com a constructe.
Així doncs, aquest és un tema rellevant per a la sostenibilitat de la indústria turística en un futur, enfocat a incrementar els avantatges competitius manejant l'ideal de felicitat dels clients i personalitzant el servei.

Lectura de la tesi: 24/05/2019, Sala d'Actes de l'Escola Politècnica Superior IV

Notícies relacionades