Nuevas formas de intermediación turística online
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Noves formes d’intermediació turística online

Tesi doctoral d'Ana Belén Caparrós Vicente: "Social Sales, una nueva manera de intermediación turística online". Dr. Lluís Prats Planagumà i Dr. José Luis de la Rosa Esteva. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte i Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

L'evolució del turisme ha estat afectada per diferents circumstàncies vinculades als canvis que han passat històricament a la intermediació turística. Aquests fets succeeixen des dels inicis del turisme modern. Un dels canvis cíclics va ser amb l'aparició dels tour operadors que van generar un model de distribució cap a la intermediació; mentre que el factor Internet, va causar la desintermediació als seus inicis. En el moment actual les TIC han pres un paper rellevant en el seu ús convertint-se en una tendència en augment i alhora una oportunitat per a la creació de nous models de relació, com han estat els agregadors i l'ús de plataformes mòbils com a canal de comunicació.
Aquesta investigació presenta la possibilitat que el proper gir de tendència i començament d'un nou cicle succeeixi en un futur pròxim i pretén donar forma a un nou model de relació entre oferta i demanda cap a la desintermediació.
Social Sales és el model presentat com una nova relació entre proveïdor i consumidor que retorna la relació directa entre oferta i demanda de manera personalitzada. Social Sales combina les TIC, el tracte directe, que es dóna en un canal de distribució online i mòbil, capaç de ser un nou model que torni de nou a facilitar el tracte entre oferta i demanda.

Lectura de la tesi: 15/02/2019, Capella del Roser (Edifici Sant Domènec)

Notícies relacionades