UE: Recordatorio para los solicitantes UdG a la convocatoria POCTEFA 2019 del programa INTERRIEGO
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

UE: Recordatori pels sol·licitants UdG a la convocatòria POCTEFA 2019 del programa INTERREG

L’1 d’abril 2019, 18.00h, termini intern UdG per rebre les sol·licituds de les propostes que es presentaran a la 3era convocatòria

El passat 7 de febrer 2019 es va obrir la 3era i darrera convocatòria del programa INTERREG-POCTEFA 2014-2020 que té com a objectiu reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera a través de projectes de cooperació entre socis francesos, espanyols i andorrans.

Prioritats elegibles: estan obertes totes les prioritats d’inversió i tots els eixos excepte el PI 6c del 3er eix.

Eixos:

  1. Dinamizar la innovación y la competitividad
  2. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
  3. Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales
  4. Favorecer la movilidad de bienes y personas
  5. Reforzar las competencias y la inclusión social en los territorios

Finançament: fins al 65% dels costos elegibles; els costos indirectes representen un màxim 7,5% sobre la despesa elegible en personal (fins a màxim 20.000€). La despesa en personal en tot el projecte no pot superar el 50% del cost total del consorci.

Pressupost

  • convocatòria: 35,8M€
  • mínim per projecte: 80.000€

Durada projectes: fins a 3 anys (data màxima de finalització: 01/06/2022)

Més informació sobre la convocatoria: https://www.poctefa.eu/informacion-sobre-la-3a-convocatoria/

Terminis:

  • Oficial: 15/04/2019, 14.00h
  • Intern UdG (obligatori): 01/04/2019, 18.00h (Es necessita aquest marge de temps per preparar la documentació institucional que cal aportar amb la sol·licitud).

Documentació a aportar amb la sol·licitud:

-   Per obtenir la firma de la Declaració Responsable i dels seus annexos (Adjunt) per part del representant legal de la UdG (el Rector), caldrà fer-nos arribar per e-mail a european.office@udg.edu la fitxa (POCTEFA_Infoparticipant_UdG), degudament emplenada, abans del termini estipulat.Més enllà d’aquesta data no es garanteix l’obtenció de la signatura .  

Ull! Per poder accedir i baixar-vos la fitxa haureu d'entrar via LaMevaUdG, a l'apartat de Notícies.

Si teniu intenció de sol·licitar un ajut en aquesta convocatòria us demanem que us poseu en contacte al més aviat possible a través de l’adreça european.office@udg.edu.

Notícies relacionades

Investiga