CNEAI aprueba la evaluación de 10.715 expedientes de sexenios de transferencia
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

CNEAI aprova l'avaluació de 10.715 expedients de sexennis de transferència

El dimecres 15 d'abril de 2020, va tenir lloc la reunió de Ple de la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI).

La convocatòria de sexennis de transferència 2018 hi va haver un total de 16.844 sol·licituds presentades. Aquest desembre de 2019 es van resoldre 1.896 expedients, és a dir, un 11,25% de les sol·licituds de sexennis de transferència, 1.201 van tenir resolució positiva i 695 van tenir resolució negativa, és a dir, 63,34% i un 36,65%, respectivament.

Dels 14.948 expedients pendents, s'han avaluat 10.715 (que són els de la indicada segona tanda), dels quals 6.363 han obtingut valoració positiva (el 59,39%) i la resta, 4.352, valoració negativa (el 40,61%). Excloent els desistiments (515), s'ha avaluat el 77,19% de les sol·licituds. La comunicació a les universitats i a les persones interessades es farà al llarg dels set dies posteriors a la celebració de Ple.

La següent reunió de Ple de la CNEAI tindrà lloc, el proper dijous 14 de maig. Per a aquesta data tots els expedients hauran quedat resolts.

A la pàgina web de l'ANECA pot trobar informació més detallada sobre els resultats obtinguts, desglossats per camp científic, comunitat autònoma i gènere. http://www.aneca.es/content/download/15429/189845/file/Carta%20presidenta%20Pleno%20CNEAI.pdf


Un cop conclosa l'avaluació, es presentarà un estudi detallat d'aquesta convocatòria de sexennis, que ja ha començat a fer l'ANECA.

 

Notícies relacionades

Investiga