UE: ¿H2020 Haces investigación sobre Migraciones?
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

UE: H2020 Fas recerca sobre Migracions?

La convocatòria proposa recomanacions basades en la evidència per a la governança global i europea de les migracions de nacionals de països tercers, així com solucions innovadores (incloses les TIC) per a la integració exitosa dels migrants a les societats d’acollida europees.

El Repte Social 6 "Europa en un món canviant: Societats inclusives, innovadores i reflexives" del Programa Horizon 2020 de la Unió Europea, dedicat al finançament de projectes d’investigació, vol fer front als reptes actuals de la UE com són la pressió per l’augment de fluxos migratoris, les grans transformacions sòcio-econòmiques i culturals derivades de la interacció amb la tecnologia, nous desenvolupaments en el govern europeu, nacional i mundial i el debilitament de la confiança dels ciutadans envers les institucions públiques.

 

En el marc d’aquest repte social, s’obrirà la següent convocatòria:

 

Convocatòria MIGRATION

La convocatòria contribuirà a:

  • promoure el desenvolupament sostenible, demostrant un fort compromís amb el suport dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (ODS)
  • reforçar la cooperació internacional, així com a una millor comprensió i consciència del paper del desenvolupament internacional i les polítiques regionals.
  • fomentar respostes millorades per a la protecció internacional dels refugiats, la gestió del desplaçament forçat i la promoció de discursos més precisos i basats en els fets i estratègies adaptades per fer front a les preocupacions de les comunitats d’acollida
  • proporcionar coneixements basats en l’evidència sobre els efectes de la migració en els sistemes socials, l’accés i l’impacte als mercats laborals i la integració cultural de nacionals de països tercers, especialment en entorns urbans.
  • desenvolupar solucions per millorar l’accés a la informació dels fets sobre la migració i la regulació de la migració de nacionals de països tercers, també mitjançant la participació dels migrants i les seves experiències individuals en la conformació de narracions, inclosa la dimensió de gènere i promovent la cooperació internacional, si escau.

 

Tòpics de la convocatòria:
Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local communities
 MIGRATION-04-2020

Mapping and overcoming integration challenges for migrant children MIGRATION-05-2018-2020

Narratives on migration and its impact: past and present MIGRATION-09-2020

Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies MIGRATION-10-2020

 

Pressupost total: 29 000 000€

Data límit: 12 de març 2020

 

Si voleu rebre informació sobre alguna d’aquestes convocatòries, podeu contactar amb la Secció de Projectes Europeus i Internacionals de l’OITT: european.office@udg.edu

Investiga