Retos Colaboración - Projectes Empresa - Universidad
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Retos Colaboración - Projectes Empresa - Universitat

Ajuts col·laboratius Empresa – Universitat del MICINN per realització de projectes I+D+i orientats a creació de nous producte i serveis. Cofinançament per la Unió Europea (FEDER). Obert des del 30/09/2019 al 24/10/2019. Data termini intern 21/10/2019

Característiques dels projectes:

De quantia: pressupost mínim 500.000€

De duració: Plurianual.

                Projecte s'ha d'iniciar-se al 2020.

                Durada mínima 31/12/2021

                Durada màxima fins 31/12/2023.

De participació:

                El representant de l’agrupació ha de ser una empresa.

                Mínim 2 entitats, una ha de ser un entitat pública o privada d’investigació.

                La suma de percentatges de participació empresarial major 60%.

                Una empresa sola no pot superar el 70%.

                La participació mínima de cada entitat ha de ser superior al 10%.

                

Despeses subvencionables: Utilitzar l'Excel que us proporcionarà l'OITT. Demanant-lo a valoritzacio@udg.edu

Personal (topall a 50€/h). Les PDI funcionari no són subvencionables, però les hores dedicades hi han de constar.

Equips (a partir de la data de la sol·licitud) S'ha de utilitzar íntegrament al projecte.

Material fungible

Subcontractació (no superior al 50% del pressupost del beneficiari). Activitat del projecte.

                No es pot subcontractar un participant ni la mateixa universitat.

Informe auditor (1200€/any)

Altres despeses

                Patents

                Despeses de consultoria (únicament coordinador)

                Contractes i assistència tècnica

                Despeses de viatges (2.000 €/any)

Cost indirecte

Utilitzar l'excel de realització del pressupost que Utilitzar l'Excel que us proporcionarà l'OITT.. Un cop omplert enviar a valoritzacio@udg.edu per la revisió i entrada de dades a l'aplicació abans 21/10/2019.

Contingut mínim de la memòria: Veure Annex III de la convocatòria.

Criteris de avaluació: Veure l’article 16 de la convocatòria.

 

Convocatòria

Bases

 

Us agrairia que ens ho doneu a conèixer si us hi voleu presentar.

Contacte OITT: valoritzacio@udg.edu

 

Notícies relacionades

Investiga