UE: Terminis interns Programa LIFE+

Us recordem que els terminis interns son 03/06/2019 i 26/07/2019.

El passat 4 d'abril es va publicar la convocatòria 2019 del Programa LIFE amb els següents subprogrames:

Subprograma Medi Ambient (convocatòria a 2 fases)

  • Environment and resource efficiency traditional projects. Termini : 17/06/2019
  • Nature and biodiversity traditional projects. Termini: 19/06/2019
  • Environmental governance and information traditional projects. Termini: 19/06/2019

La notificació als participants seleccionats per presentar la proposta completa es preveu pel 19/10/2019 amb termini : 11/02/2020.

Subprograma Acció per al clima (convocatòria a 1 fase):

  • Climate change mitigation traditional projects. Termini: 12/09/2019
  • Climate change adaptation traditional projects. Termini: 12/09/2019
  • Climate governance and information traditional projects. Termini: 12/09/2019
  • Integrated Projects. Termini 05/09/2019

Terminis interns :

  • Subprogrma Medi Ambient : 03/06/2019
  • Subprograma Acció pel clima : 26/07/2019

Més informació: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Notícies relacionades