Ayudas para incentivar la contratación de personal técnico de apoyo (PTA 2018)
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Investiga

Ajuts per a incentivar la contractació de personal tècnic de suport (PTA 2018)

L’objectiu d’aquest ajut és  la contractació de personal tècnic de suport PTA 2018. El període per presentar les sol·licituds serà del 30 al 13 de febrer de 2019, a les 15 hora peninsular.

S'ha obert la convocatòria per a la contractació de personal tècnic de suport en l'ús d'equipaments, instal·lacions i altres infraestructures d'R+D+I, a fi d'incrementar i millorar les prestacions i rendiments de les infraestructures científic-tècniques. 

Durada del contracte: tres anys. 

D'acord a la convocatòria, es presenten els candidats i no pas els perfils. 

D'acord amb les bases de la convocatòria en el seu article 56.3 no es concediran ajuts per la contractació de tècnics de suport per les tècniques experimentals pròpies de grups d'investigació que únicament serveixin als interessos d'aquests.

Requisits dels candidats: (consulteu article 58 de la convocatòria)

- Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: llicenciatura, enginyeria, grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o tècnic superior en el marc de la formació professional del sistema educatiu.  

- No estar gaudint de cap contracte cofinançat per ajuts d'aquest programa de convocatòries anteriors.

- No estar vinculat laboralment amb la entitat que sol·licitarà l'ajut en data de presentació de la sol·licitud. 

Presentació de les sol·licituds i documentació a adjuntar: Consultar els articles 59 i 60 de la convocatòria.


Període per presentar la sol·licitud: a través de la seu electrònica i per la signatura de l'investigador en el formulari electrònic del 30 de gener fins al 13 de febrer a les 15:00 h 


IMPORTANT
Una vegada fet aquest procés, l'aplicació generarà un document que s'haurà de signar i presentar a qualsevol oficina de Registre UdG, dins el termini intern (14/02/2019),o presencialment a l'OITT, (podreu avançar-la digitalment recercaoitt@udg.edu) juntament amb la documentació següent:

- còpia del DNI del candidat
- compromís de cofinançament degudament signat

La sol·licitud institucional inclourà totes les peticions individuals que s'hagin presentat en el termini indicat pels tècnics. Els candidats que no hagin complert amb el termini NO es podran tenir en compte

NOTA IMPORTANT: 
Recordar que l'ajut del MCIU cobreix parcialment el cost del contracte. S'ha de tenir en compte la titulació sol·licitada i requerida amb les taules retributives de la UdG. 
L'import de l'ajut per part del Ministeri variarà en funció de la titulació del tècnic candidat (article 56.2). 

Per aquests ajuts, la diferència del cost de la contractació, haurà de ser assumida pel grup sol·licitant per cada anualitat del contracte. Caldrà omplir i fer arribar a recercaoitt@udg.edu el model de cofinançament degudament omplert i signat. Podeu consultar les taules del cost contractació PTA 2018. 

Web ajuts PTA 2018

Preguntes freqüents

Persona de contacte OITT: Mariló Graciano

Notícies relacionades