Primera Convocatoria de Ayudas a la Movilidad Internacional CERU donde the Move
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Us informem que s’ha obert la primera convocatòria del Programa d’Ajuts  a la Mobilitat Internacional CERU on the Move, que promou l’intercanvi d’investigadors que vulguin fer estades de recerca a Espanya i Regne Unit.

Són promotors d’aquest programa la CRUE (Confederación de Rectores de las Universidades Españolas) i SRUK-CERU (Society of Spanish Researchers in the UK – Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido).

Aquest programa vol potenciar la col·laboració internacional entre els investigadors de la comunitat de científics espanyols al Regne Unit en instal·lacions (laboratoris o equips de recerca), que tinguin com a mínim un membre de la CERU, i  els investigadors  de la CERU que podran fer les estades a universitats associades a la CRUE.

El programa està dirigit a investigadors amb els següents requisits:

  • Investigadors predoctorals i postdoctorals sense un lloc permanent a una universitat espanyola i que hi  facin recerca
  • Investigadors predoctorals y postdoctorals (inclosos “research fellows”) sense un lloc permanent en una universitat britànica que sigui membre de la CERU, i que hi facin recerca

La durada de l’estada és un mínim de 3 mesos i màxim de 6 mesos.

El finançament de l’estada anirà a càrrec de les universitats espanyoles, en un sentit o l’altre, i concretament del grup/departament/institut de recerca que estigui interessat a acollir-se al programa. Aproximadament el cost d’una estada de 3 mesos al Regne Unit serà de 5.5610 € ( o 6.600 € a Londres), i de 4.125 € a Espanya.

Procediment

Aquest programa es desenvolupa en diverses fases i ara està a punt de finalitzar la primera.

Primer s’ha de presentar institucionalment una expressió d’interès. Per aquest motiu, els grups  ens haureu de fer arribar el/s formulari/s següents, degudament signats, abans de  les 24 h del dia 18/11/2018 i a la següent adreça electrònica: marilo.graciano@udg.edu.

  1. Formulari: Omplir els punts a, b i/o c en funció de si voleu establir contactes, oferir places per investigadors d’UK que vulguin venir a la UdG a fer l’estada, o oferir investigadors que vulguin realitzar estades a UK. Un o diversos. En funció de les opcions que trieu, haureu de detallar-ho una mica més avall.

També haureu de fer constar el nombre de places i el número de reserva de crèdit en el pressupost de la UdG per a fer-hi front.

  1. En el cas que estigueu interessats en l’opció b), també haureu d’omplir, signar i enviar-nos  el document “hosting group form

 

Aquests formularis hauran d’estar en anglès per a poder enviar la petició institucional a la CERU dins el termini oficial de la convocatòria (19/11/18) amb les necessitats de la institució.

 

Posteriorment hi haurà un període de 2 mesos per a fer difusió de la convocatòria i presentar els candidats que vulguin marxar o els que es vulguin incorporar a cada centre ofert.

Contacte: Recerca OITT marilo.graciano@udg.edu

Notícies relacionades

Investiga